Rezultate admitere

Liste cumulate[22.09.2017]

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

REZULTATE FAZA I
REZULTATE FAZA II
REZULTATE ID [20.09.2017] - candidati in asteptare
REZULTATE FINALE[21.09.2017]


ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2017


REZULTATE FAZA I

REZULTATE FAZA II

REZULTATE FAZA III

REZULTATE FAZA IV

REAZULTATE FINALE[21.09.2017]