Licenta si Disertatie iulie 2018
Coperta Lucrare licenta/disertatie
Calendar finalizare studii
Teme de Licenta Matematica

Teme de Licenta Informatica
Teme de Disertatie Matematica
Teme de Disertatie Informatica

Lista temelor propuse de catre cadrele didactice va fi actualizata pana la data de 30 octombrie 2017. Studentii din anii terminali isi aleg coordonatorul lucrarii de licenta/disertatie. Consemnarea temei de licenta/disertatie se face intr-un formular tip, aprobat prin semnatura de cadrul didactic coordonator ales. Formularul se depune la secretariatul departamentului in perioada 4 octombrie - 15 decembrie 2017.