ANUNȚ IMPORTANT

COLOCVIUL DE ADMITERE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII DOCTORALE 

VA AVEA LOC VINERI, 23 SEPTEMBRIE 2016, ORA 10.00, ÎN SALA ZI5.