Facultatea de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov organizează programe de studii postuniversitare de dezvoltare și formare continuă pe următoarele specialități, în regim de taxă:

 1. – Stilistică dirijorală                – 56 ore          – 1.500 lei
 2. – Interpretare instrumentală    – 168 ore         – 2.000 lei
 3. – Interpretare vocală               -  168 ore         – 2.000 lei

În urma absolvirii,cursanții vor dobândi un certificat de calificare însoțit de  supliment descriptiv.

Participanții pot fi cetățeni români sau europeni și trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau  studii de licență tip Bologna (indiferent de specialitate).

Notă:

Cursurile vor demara în octombrie 2016.

Inscrierea candidaților se face cu cel puțin 14 zile înainte deînceperea cursurilor la sediul Facultății de Muzică

Cursurile se vor desfășura în limba română

Certificatul de calificare se eliberează în limba română
 

Acte necesare pentru cetățenii români 

-         copie simplă după diploma de studii superioare

-         copie legalizată după certificatul de naștere și căsătorie unde este cazul

-         2 poze tip pașaport

-         chitanța de plată a programului

-         copie simplă după buletin


Acte necesare pt cetățenii europeni

 1. Cerere pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii postuniversitare;
 2. Diploma de studii superioare - în copie simplă;
 3. Traducerea legalizată a diplomei de studii superioare;
 4. Documentul personal de identificare, în copie simplă:
   • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
   • alt act de identitate;
 5. Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente:
   • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
   • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

Taxa se poate achita prin Ordin de plată sau Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar:Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti- DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ