Echipa Oficiului de Relații Inte

Echipa Oficiului de Relații Internaționale

Coordonare instituțională

Prof. univ. dr. Simona LACHE,         Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității 

    Coordonator  institutional Erasmus+


Lector univ. dr. Corina Silvia MICU          Responsabil implementare proiect instituțional   

Coordonator Oficiu de Relații Internaționale 

   

Prof. univ. dr. Camelia DRĂGHICI,   Responsabil Erasmus+  pentru mobilități outgoing


Conf. univ. dr. Laura DAVID            Responsabil Erasmus+ pentru mobilități incoming 


Prof. univ. dr. Sorin ZAMFIRA,         Responsabil  infrastructură și informații suport


Conf dr. ing Luminiţa PÂRV,            coordonator în relația cu AUF (Agenţia Universitară a Francofoniei) 

 

Coordonare facultăți:

 

Facultatea

Responsabil Relații Internaționale

Coordonator Erasmus

Inginerie Mecanică

Prof. univ. dr. Cornel BIȚ

Conf. univ. dr. Daniela ŞOVA

Inginerie Tehnologică și Management Industrial

Conf. univ. dr. Cristin Olimpiu MORARIU

Conf. univ. dr. Luminţa PÂRV

Șef lucr.univ.dr.Alexandru Cătălin FILIP

Știința și Ingineria Materialelor

Prof. univ. dr. Virgil  GEAMĂN

Conf. univ. dr. Dana LUCA MOTOC

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

Conf dr. Delia Elisabeta UNGUREANU

Conf. univ. dr. Petru COTFAS

Șef lucr. univ. dr. Carmen LUNGOCI

Conf.univ dr. fiz. Laura FLOROIAN

Silvicultură și Exploatări Forestiere

Prof. univ.dr.ing. Stelian Alexandru BORZ

Conf.univ. dr. Rudolf DERCZENI

Ingineria Lemnului

Prof. univ. dr. ing. Dumitru LICA

Șef lucr. univ. dr. Emilia SALCĂ

Construcții

Șef lucr. univ. dr. Paraschiva MÎZGAN

Șef lucr. dr. Radu MUNTEAN

Alimentație și Turism

Șef lucr. univ. dr. Cristina CANJA

Conf. dr. ing. Ioana COMĂNESCU


Design de Produs și Mediu

                      

Conf. univ. dr. ing. Mihai Tiberiu LATEŞ

Prof. univ. dr. Anca BÂRSAN

Conf. univ. dr. Daniela BARBU

Șef lucr. univ. dr.Cristina BOGATU

Matematică și Informatică

Lect. univ. dr. Olivia FLOREA

Conf. univ. dr. Livia SÂNGEORZAN

Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Radu Constantin LIXĂNDROIU

Conf. univ. dr.  Nicolae MARINESCU

Psihologie și Științele Educației

Prof. univ. dr. Toader PĂLĂȘAN

Lector univ.dr. Daniela NECȘOI

Educație Fizică și Sporturi Montane

Lect. univ. dr. Mihaela Carmen CHICOMBAN

Asist. univ. drd. Sorin DRUGĂU

Muzică

Conf. univ. dr. Alina NAUNCEF

Conf. univ. dr. Alina NAUNCEF


Medicină

 

Conf. univ. dr. Scârneciu Ioan

Conf. univ. dr. Petrişor IFTENI

Conf. univ. dr. Lorena DIMA

Asist univ. dr. Nicuşor BÎGIU

Litere

Asist. univ. dr. Dan George BOTEZATU

Lector univ. dr. Mihaela POPESCU

Lector univ. dr. Ileana BOTESCU-SIREȚEANU

Drept

  Prof. univ. Titus PRESCURE

Lector. univ. dr. Roxana MATEFI

Sociologie și Comunicare

Lect. univ. dr. Florin NECHITA

Lector univ. dr. Ana Maria BOLBORICI

 

 

Administrație și secretariat:

 

Prorectoratul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității

Ing. Delia PĂDUREANU

 

Biroul Erasmus+

Ec. Patricia STANCIU

Chim. Corina TRIPON

Ing. Cătălina ANTONIADE

Ing. Eugen Valentin BUTILĂ responsabil IT

 

Biroul de cooperare internațională

Ing. Monica TECUSCHI