Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri.

La nivel national pentru anul 2013 pentru Programul Erasmus s-au stabilit urmatoarele obiective: 

-Elaborarea Cadrului National al Calificarilor, in concordanta cu Cadrul European al Calificarilor;
-Dezvoltarea mecanismelor coerente de acreditare, recunoastere sau certificare a studiilor sau altor experiente de invatare in strainatate, derulate in contexte formale, non-formale sau informale, incluzand utilizarea Europass si Suplimentul de Diploma;
-Dezvoltarea conceptuala si metodologica a unor ghiduri pentru elaborare de curriculum in mod armonizat;
-Stabilirea ofertei educationale si de formare a universitatilor in concordanta cu nevoile pietei de munca Europene;
-Asigurarea de flexibilitate si diversificare a parcursurilor de invatare oferite studentilor, in acord cu nevoile variate;
-Imbunatatirea consilierii si orientarii;
-Reformarea sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic pentru invatamantul universitar;
-Promovarea dimensiunii europene in sistemul invatamantului superior, in particular prin accentuarea cooperarii interuniversitare.