COMITETUL DE MANAGEMENT AL BIROU
COMITETUL DE MANAGEMENT AL BIROULUI  ERASMUS PLUS

BIROUL ERASMUS PLUS
 Functia  Nume si Prenume  Tel.Fax:
Coordinator Instituţional Erasmus Plus  Prof. univ. dr. ing. Simona LACHE
+40 268 415066
Coordonator Erasmus - Mobilitati Outgoing  Prof. univ. dr. chim. Camelia DRĂGHICI
+40 268 415066
Coordonator Erasmus - Mobilitati Incoming
Conf. univ. dr. Laura DAVID
+40 268 473473

Coordonator Erasmus - infrastructura si informatii suport

Prof. univ. dr. fiz. Sorin ZAMFIRA
+40 268 473473
Administratori Biroul Erasmus  Ec. Patricia STANCIU
Chim. Corina TRIPON
+40 268 473473

 

COORDONATORI ERASMUS FACULTATI
INGINERIE MECANICA Conf. univ.dr. ing. Daniela ŞOVA   +40 268 474761
INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL  Conf. univ. dr. ing. Luminiţa PÂRV

Şef lucr. dr. ing.Alexandru Catalin FILIP
  +40 268 414690

STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

Conf. univ. dr. ing. Dana LUCA MOTOC

 +40 268 471626

INGINERIE ELECTRICA SI STIINTA CALCULATOARELOR

specializarea Electronica si Calculatoare
Conf. univ. dr. fiz. Petru COTFAS +40 268 474718
specializarea Inginerie Electrica si Fizica
Şef lucr. dr. ing. Carmen LUNGOCI  +40 268 474718 
specializarea Automatica si Tehnologia informatiei
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN  +40 268 474718

SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE

Conf. univ. dr.ing. Rudolf DERCZENI  +40 268 475705
INGINERIA LEMNULUI Şef lucr. dr. ing. Emilia SALCĂ  +40 268 415315
CONSTRUCTII Şef lucr. dr. ing. Radu MUNTEANU  +40 268 548228
ALIMENTATIE SI TURISM Conf. dr. ing. Ioana COMANESCU +40 268 472222
DESIGN DE PRODUS SI MEDIU

specializarile: Design industrial, Design industrial (in limba engleza), Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Ingineria designului de produs (in limba engleza), Robotica (an III,IV)

Prof. univ. dr. ing. Anca BÂRSAN +40 268 473113
specializarile: Mecatronica, Inginerie Medicala, Optometrie Conf. univ. dr. ing. Daniela BARBU  +40 268 473113

specializarile: Ingineria si protectia mediului in industrie, Ingineria valorificarii deseurilor

Șef lucr. univ. dr. Cristina BOGATU

 +40 268 473113

MATEMATICA SI INFORMATICA

Conf. univ. dr.mat. Livia SÂNGEORZAN  +40 268 414016

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Conf. univ. dr.ec. Nicolae MARINESCU   +40 268 419304

PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Lector univ. dr. Daniela NECSOI
Lector univ. dr. Ecaterina UNIANU
 +40 268 416184

EDUCATIE FIZICA SI SPORTURI MONTANE

Asist. univ.drd. Sorin DRUGĂU  +40 268 474060

MUZICĂ

Conf.univ. dr. muz. Alina NAUNCEF  +40 268 478884

MEDICINĂ

specializarea Asistenta medicala
Şef lucr. dr. Petrişor IFTENI +40 268 412185
specializarea Medicina generala
Conf. univ. dr. Lorena DIMA +40 268 412185
specializarea Balneo fiziokinetoterapie
Asist. univ. dr. Nicuşor BÎGIU +40 268 412185

LITERE

Lector dr. Mihaela POPESCU  

+40 268 474059

DREPT

Lector dr. Roxana MATEFI

+40 268 471044

SOCIOLOGIE SI COMUNICARE

Conf. univ. dr.Codrina ŞANDRU 

+40 268 474017