Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și DiasporaIMPORTANT:

Candidatii români de pretutindeni (indiferent de tara în care au absolvit studiile anterioare - bacalaureat, licenta, masterat) trebuie sa prezinte, la înscriere, declaratia privind asumarea identitatii culturale române, împreuna cu adeverinta (de pe aceeasi pagina cu declaratia) completata, semnata si stampilata de un reprezentant al misiunii diplomatice din tara de origine sau un reprezentant al Departamentului Politici pentru Relatia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.”


Model Declarație conform Art.1, pct.(3) din Metodologie

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat, pentru români de pretutindeni, în anul univesitar 2016- 2017, învăţământ universitar de licenţă si de master.

- Locuri bugetate români de pretutindeni – LICENŢĂ

- Locuri bugetate români de pretutindeni – MASTER

- Acte înscriere şi precizări suplimentare

Locurile pentru admiterea din septembrie 2016 (locuri libere la data de 31 iulie 2016)