Proiect cofinantat din Fondul Social-European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


                                            
IOSUD-UTBv, prin Scoala Doctorala Interdisciplinara, asigura managementul programelor de cercetare stiintifica postdoctorale în concordanta cu strategia de cercetare stiintifica a Universitatii Transilvania din Brasov. Principalele activitati prin care se realizeaza aceasta misiune sunt:
  • atragerea de fonduri pentru finantarea programelor de cercetare stiintifica postdoctorale;
  • managementul proiectelor dedicate sprijinirii studiilor postdoctorale;
  • monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat cercetatorilor postdoctorat; 
  • realizarea unei baze de date privind programele post-doctorale; 
  • asigurarea vizibilitatii si promovarii programelor de cercetare stiintifica postdoctorale în mediul stiintific la nivel national si international prin organizarea de evenimente stiintifice nationale/ internationale destinate sustinerii rezultatelor de varf si a caracterului interdisciplinar a programelor de cercetare post-doctorale.
Universitatea Transilvania din Brasov este organizatoare de studii de cercetare post-doctorala in urmatoarele domenii prioritare ale Strategiei Europene si Nationale de CD 2007-2013: energie, produse si procese inovative, mediu, tehnologiile societatii informationale, materiale, bio-tehnologii si cercetari socio-economice si umaniste, intr-o abordare complexa si coerenta vizand energia durabila. Studiile se caracterizeaza prin caracter inovativ si interdisciplinar.