PSIHOLOGIE, EDUCATIE SI PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Informare generala
Activitatea departamentului este orientata spre realizarea misiunii Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei de a produce cunostinte prin activitati de cercetare, de a forma specialisti performanti in domeniul psihologiei si al stiintelor educatiei si de a contribui la progresul comunitatii academice si al comunitatii locale.

Obiectivele propuse prin planul managerial al directorului de departament sunt:
a) extinderea ofertei educationale îin conditiile cresterii calitătii procesului didactic,
b) cresterea calitătii si vizibilitătii activitătii de cercetare stiintifică a cadrelor
didactice,
c) dezvoltarea relatiilor de colaborare cu institutii de invatamant superior si de
cercetare din spatiul national si international,
d) dezvoltarea organizationala,
e) dezvoltarea relatiilor cu comunitatea academica si cu comunitatea locala.

 

 

PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

AVIZIER DPPD

 

Informare generala
D.P.P.D. este structura academica din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, care asigura absolventilor dreptul de a intra in sistemul de invatamant (preuniversitar, universitar), in calitate de cadru didactic.

Misiunea D.P.P.D. consta in:
• pregatirea si perfectionarea pedagogica, psihologica, didactica si practica a studentilor si absolventilor de invatamant superior care opteaza pentru profesia didactica;
• organizarea activitatilor de formare continua si perfectionare a pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice a personalului din invatamantul preuniversitar, inclusiv cea in forma gradelor didactice: gradul II si gradul I;
• asigurarea cadrului organizatoric si sprijinirea formarii competentelor de investigare a fenomenului educational, atat pentru personalul din universitate, cat si pentru cel din invatamantul preuniversitar;
• promovarea valorilor si principiilor din spatiul european, pentru a profesionaliza cariera didactica, fara a ignora deschiderea reala spre nevoile comunitatii locale si nationale;
• acordarea de asistenta psihopedagogica si metodica, la cerere, caselor corpului didactic, inspectoratelor scolare, institutiilor de invatamant preuniversitare si altor institutii interesate in domeniu, in special din judetul Brasov si din judetele limitrofe.

Misiunea D.P.P.D. vizeaza trei componente:
a. formarea initiala pentru profesia didactica a studentilor si, dupa caz, a absolventilor invatamantului universitar, in vederea dobandirii competentelor si a certificarii nationale pentru ocuparea posturilor didactice in invatamantul preuniversitar si in cel universitar (corespunzator nivelului de formare I, respectiv II);
b. formarea continua si perfectionarea pregatirii personalului didactic, prin programe de formare si dezvoltare profesionala continua, prin programe de studii universitare de masterat, precum si prin organizarea cursurilor de pregatire si a examenelor de obtinere a gradelor didactice de catre personalul didactic din invatamantul preuniversitar;
c. cercetarea stiintifica, teoretica si aplicativa, in domeniul stiinte ale educatiei, in concordanta cu necesitatile de perfectionare a procesului de invatamant si cu perspectivele de evolutie a invatamantului si a stiintelor educatiei, pe plan national, european si international.
Activitatea D.P.P.D. este orientata spre realizarea urmatoarelor obiective:
a. asigurarea unei pregatiri psihopedagogice si didactice de calitate;
b. realizarea unui invatamant formativ, modern, centrat pe studenti si orientat pragmatic spre nevoile reale ale scolii romanesti, in context european si international;
c. organizarea de programe de studii in sfera formarii continue si perfectionarii personalului didactic, potrivit cerintelor unui invatamant modern si eficient;
d. implementarea solutiilor de modernizare a invatamantului si sprijinirea reformei acestuia, transferul direct de informatii si experienta intre cadrele didactice universitare ale D.P.P.D. si profesorii din scolile de aplicatie, antrenarea studentilor si a celorlalti cursanti in elaborarea de studii pe temele actuale din domeniul stiinte ale educatiei;
e. realizarea de cercetari in domeniul stiinte ale educatiei, orientate spre temele fundamentale si spre prioritatile actuale ale scolii romanesti, ale dezvoltarii proceselor si sistemelor de educatie si ale integrarii europene a programelor de profesionalizare pentru cariera didactica.

 

 

INVESTESTE IN TINE PENTRU A FI RESURSA PENTRU CEILALTI