PSIHOLOGIE, EDUCATIE SI PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Informare generala
Activitatea departamentului este orientata spre realizarea misiunii Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei de a produce cunostinte prin activitati de cercetare, de a forma specialisti performanti in domeniul psihologiei si al stiintelor educatiei si de a contribui la progresul comunitatii academice si al comunitatii locale.

Obiectivele propuse prin planul managerial al directorului de departament sunt:
a) extinderea ofertei educationale îin conditiile cresterii calitătii procesului didactic,
b) cresterea calitătii si vizibilitătii activitătii de cercetare stiintifică a cadrelor
didactice,
c) dezvoltarea relatiilor de colaborare cu institutii de invatamant superior si de
cercetare din spatiul national si international,
d) dezvoltarea organizationala,
e) dezvoltarea relatiilor cu comunitatea academica si cu comunitatea locala.

 

 

PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

AVIZIER DPPD

 

Informare generala
Misiunea departamentului este de a asigura pregatirea si perfectionarea psihopedagogica a studentilor, a masteranzilor si a absolventilor de invatamant superior care opteaza pentru cariera didactica si de a acorda asistenta psihopedagogica si metodica institutiilor de invatamant interesate in acest scop.

Parteneri
- Facultatile din universitate ai caror studenti urmeaza in paralel cu specializarea si modulul departamentului;
- Inspectoratele scolare din toate judetele din care provin cadrele didactice inscrise la perfectionare prin grade didactice;
- Scolile de aplicatie in care se efectueaza practica pedagogica a studentilor.

Cursuri
Cursuri de zi, cu durata de doi ani pentru studentii care se inscriu la masterat, cat si pentru absolventii de licenta care nu-si continua studiile (certificat nivel II);
- Cursuri postuniversitare pentru obtinerea certificatului de absolvire, nivel II;
- Cursuri de pregatire de specialitate, de metodica specialitatii si de pedagogie pentru invatatori, educatoare, institutori si profesori inscrisi la perfectionarea prin obtinerea gradelor I si II in invatamant;
- Cursuri de perfectionare pedagogica pentru invatatori, educatoare, institutori si profesori inscrisi la asemenea activitati;

Alte activitati
- Asigura cadrul organizatoric necesar formarii competentelor de investigare a fenomenului educational, atat pentru personalul din invatamantul preuniversitar cat si pentru cel din invatamantul universitar;
- Asigura asistenta psihopedagogica si metodica, la cerere, caselor corpului didactic, inspectoratelor scolare judetene, institutiilor de invatamant de diferite grade si altor institutii interesate.

 

 

INVESTESTE IN TINE PENTRU A FI RESURSA PENTRU CEILALTI