COLECTIVUL DEPARTAMENTULUI

  


Aurel-Ion CLINCIU
Profesor dr.
 

Profesorul universitar Aurel Ion Clinciu este coordonatorul programului de studii Psihologie. Absolvent (1976) al Facultatii de Filosofie a Universitatii din Bucuresti, este doctor in Psihologie din 2004, si a obtinut atestatul de abilitare in anul 2016. In cei 20 de ani ca practician in sistemul de sanatate a dobandit un nivel ridicat de expertiza in psihologia clinica, psihodiagnoza si consilierea psihologica. Angajat al Universitatii Transilvania din 1998, actualmente este titular al disciplinelor Fundamentele psihologiei, Statistica, Bazele teoretice ale evaluarii psihologice, Metode cercetare cantitativa, Metode statistice complementare, Consiliere psihologica. Este autor a zece carti, cinci cursuri si a peste 80 de articole in reviste de specialitate. Din 2004 este membru al Asociației Psihologilor din Romania si din 2006 membru al Colegiului Psihologilor din Romania, cu drept de libera practica si de supervizare pe psihologie clinica si educationala.

 
 
Contact
a_clinciu@unitbv.ro

 

Elena COCORADA
Profesor dr.
 
Cursuri predate: Psihologia educatiei, Psihologie sociala, Metode de cercetare calitativa, Aplicatii ale psihologiei invatarii in scoala, Consilierea grupului scolar, Formarea adultilor.

Interese de cercetare: invatarea la adolescenti si adulti, invatarea on-line, evaluare si invatare, violenta scolara, metacognitie, consiliere psihoeducationala.
 
 
Contact
elena.cocorada@unitbv.ro

 

Marcela-Rodica LUCA
Profesor dr.
Membru in Consiliul DPEPPD
 
Licenta: 1974 Facultatea de Filozofie, sectia de Psihologie, Universitatea din Bucuresti
Doctorat: 1999, doctor in psihologie, Universitatea din Bucuresti.
Domenii de predare: psihologia personalitatii, psihologia muncii, consilierea carierei, deontologie psihologica. 
Interese de cercetare: personalitate si succes profesional, socializare organizationala, personalitate antreprenoriala, insertia absolventilor, dezvoltare academica.
 
 
Contact
marcela.luca@unitbv.ro

 

Rodica-Mariana NICULESCU
Profesor dr.
 
Profesor universitar, doctor din anul 1995, abilitat (2016), si-a inceput activitatea profesionala la nivel preuniversitar (1975-1997), in care a lucrat la fiecare nivel. Activitatea ei a continuat la nivel universitar, in cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, Romania (lector, conferentiar, profesor). A fost primul decan al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (intre 2004-2010). Cu cativa ani inainte a condus Departamentul de Pregatire a Profesorilor din cadrul aceleiasi universitati. Din anul 2010 prof. univ. dr. Niculescu preda: Teoria curriculumului,  Management educational si Formarea adultilor la nivel de licenta si master. Ea coordoneaza  programul de master Resurse Umane in Educatie. Toate cursurile sale sunt acoperite de prezentari PowerPoint, suporturi de lectura si materiale de lucru. Sistemul de evaluare este axat pe competentele elevilor considerate  ca rezultate asteptate. El ofera un feedback transparent si punctual pentru fiecare student. Rodica Niculescu reprezinta Romania in Asociatia Internationala „Advancement of Curriculum Studies”.
 
 
Contact
rodicanic@unitbv.ro

 

Mariana NOREL
Profesor dr.
Director DPPD
Membru in Consiliul DPEPPD
 
Profesor dr. Mariana Norel si-a inceput cariera didactica in invatamantul preuniversitar (gimnazial si liceal), apoi s-a titularizat in invatamantul universitar, fiind coordonatorul disciplinelor Didactica limbii si literaturii romane, Didactica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul primar, Didactica domeniului experiential „Limba si comunicare”, Literatura romana si literatura pentru copii, Limba romana, Designul activitatilor metodice, Didactica activitatilor de educatie timpurie si a scolarității mici, Modele didactice pentru educatia timpurie si scolaritatea mica, Folclorul si tradisiile populare in educatia timpurie si in scolaritatea mica, Valente formativ-educative ale literaturii pentru copii. Interesul manifestat pentru domeniile didactica limbii si literaturii romane, invatarea activa si evaluarea, formarea adultilor s-a concretizat in participarea la 25 de proiecte nationale si internationale, in realizarea a peste 80 de carti de specialitate, studii si articole. Pentru merite deosebite in activitatea didactica si educationala, a fost distinsa, la 1 decembrie 2000, cu Ordinul National „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler.
 
 
Contact
mariana_norel@unitbv.ro

 

Toader PALASAN
Profesor dr.
Prodecan - responsabil cu activitatea studentilor, legatura cu mediul economic si socio-cultural, internationalizarea si asigurarea calitatii
 
Este profesor si preda urmatoarele cursuri:
Nivel licenta:
Metodologia cercetarii pedagogice, Standarde educationale si standarde profesionale, Pedagogie comparata, Planificare si previziune in educatie, Alternative educationale;
Nivel masterat:
Managementul proiectelor educationale.
 
 
Contact
toader.palasan@unitbv.ro

 

Mariela PAVALACHE-ILIE
Profesor dr.
Decanul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei
Membru in Consiliul DPEPPD
 
Doctor in psihologie, dar si inginer, Mariela Pavalache-Ilie este interesata de dimensiunea umana a organizatiilor, de psihologia environmentala, de problemele comunicarii interpersonale si de psihologia educationala. Participarea sa la activitatea de cercetare, ca membra in echipele a 8 proiecte nationale si internationale, s-a concretizat in numeroase contributii la conferinte si in reviste de prestigiu. De asemenea, se implica in constructia institutionala a facultatii prin coordonarea programului de studii de master Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie.
 
 
Contact
mariela.pavalache@unitbv.ro

 

Doina USACI
Profesor dr.
 
Doina Usaci este profesor univ. dr. la Catedra de Psihologie, din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea Transilvania din Brasov. Traseul profesional a marcat momente importante in psihologia muncii si organizationala, psihologia sanatatii si educatie. A realizat studii si cercetari in domeniul psihologiei muncii, in domeniul promovarii sanatatii si in domeniul formarii adultilor.
 
Curriculum Vitae
 
Contact
usaci@unitbv.ro

 


Ana-Maria CAZAN
Conferentiar dr.
Prodecan - responsabil cu activitatea didactica, cercetarea stiintifica si informatizare
 
Ana-Maria Cazan a lucrat in domeniul educational din anul 2007. Domeniile sale de interes sunt Psihologia educatiei, Evaluarea psihologica si Metodele de cercetare in psihologie. Disciplinele predate se adreseaza studentilor de la ciclul de licenta: Metode si tehnici experimetale, Psihologie cognitiva, Aplicatii computerizate ale datelor, Statistica aplicata in psihologie. A realizat studii si cercetari in domeniul psihologiei invatarii, psihologiei pozitive si al testarii psihologice.
 
 
Contact
ana.cazan@unitbv.ro

 

Laura Teodora DAVID
Conferentiar dr.
 
Absolventa a Facultatii de Istorie si Filosofie din cadrul Universitatii Babes Bolyai, sectia Psihopedagogie speciala in 1997 a profesat ca psiholog la Clinica Pediatrie III din Cluj Napoca intre anii 1998 – 2004, iar din toamna anului 2004 devine cadru didactic al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii Transilvania. Diploma de doctor este obtinuta pentru lucrarea Relatia computer – aptitudini spatiale la copiii cu varsta intre 11 si 18 ani la Universitatea Bucuresti in 2009.
 
Curriculum Vitae
 
Contact
lauradavid@unitbv.ro

 


Simona-Elena INDREICA
Conferentiar dr.
 
Licenta: 1995 Facultatea de Istorie-Filosofie, profilul sociopsihopedagogie, specializarea Pedagogie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca;
Master: 1996 Facultatea de Istorie-Filosofie, Consulting Educational, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca;
Licenta: 2000 Facultatea de Istorie-Filosofie, sectia Istorie-Istoria Artei, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca;
Doctorat: 2005, doctor in pedagogie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca;
Domenii de predare: psihologia varstelor, psihologia educatiei, psihopedagogia creativitatii, educatie plastica si metodica, abilitati practice;
Interese de cercetare: terapie ocupationala, psihologia dezvoltarii, managementul timpului, motivatie intrinseca, creativitate, corp si comunicare, educatie artistico-plastica si estetica.
 
 
Contact
elena.indreica@unitbv.ro

 

Daciana LUPU
Conferentiar dr.
 
Conferentiar univ. dr. Lupu Daciana-Angelica a lucrat in domeniul educational incepand cu anul 1996, desfasurand activităti de predare pe mai multe paliere ale sistemului de invatamant: de la invatamantul special, la scoala generala, liceu apoi la universitate. A activat o perioada de noua ani in domeniul consilierii psiho-pedagogice a copiilor si adolescenților si în domeniul formarii continue a cadrelor didactice. Are ca domenii de interes stiintific: educatia timpurie, consilierea educationala si curriculum-ul.
 
 
Contact
dacianalupu@unitbv.ro

 

Laura-Elena NASTASA
Conferentiar dr.
 
Licenta: 1996, Facultatea de Istorie si Filozofie, specializarea Psihopedagogie, Universitatea „Babes- Bolyai” Cluj – Napoca. 
Master: 2001, Politici publice si administratie publica, specializarea Informare si consiliere privind cariera, Universitatea din Bucuresti.
Programul de specializare postuniversitara: 2003, specializarea Consiliere si Psihoterapie Experientiala a Unificarii, Universitatea din Bucuresti si SPER.
Doctorat: doctor in psihologie, Universitatea din Bucuresti, tema tezei Dezvoltarea inteligentei emotionale a studentilor de la psihologie prin intermediul grupului experiential
Domenii de predare: Dezvoltare personala si profesionala, Consilierea psihologica a copilului si adolescentului, Psihoterapie experientiala unificatoare (copil, adolescent, adult), Consilierea psihologica a familiei, Psihoterapia cuplului si a familiei, Gestionarea emotiilor in consilierea psihologica si in psihoterapie (master) si Psihologia familiei, Psihoterapie, Introducere in psihoterapia cognitiv-comportamentală, Educatia emotională si artistică (licenta)
Domenii de interes: Psihologia familiei, Consilierea psihologica si psihoterapia cuplului si a familiei, Consilierea psihologica si psihoterapia copilului, adolescentului si adultului, Psihologia educationala, Consilierea scolara si vocatională, Dezvoltarea competenţelor emotionale si sociale ale copiilor si adolescentilor, Dezvoltarea inteligentei emotionale a parintilor si specialistilor.
 
 
Contact
lauranastase@unitbv.ro

 

Daniela NECSOI
Conferentiar dr.
Membru in Consiliul DPEPPD
 
Daniela-Veronica Necsoi este doctor in domeniul stiintelor educatiei, titlu obtinut in anul 2010, la Universitatea din Bucuresti, cu o teza privind managementul stresului ocupational academic. Activitatea sa profesionala a debutat in invatamantul preuniversitar primar, in perioada 1999 – 2004, lucrand ca invatatoare. Principalele sale interese didactice si de cercetare sunt reprezentate de domenii precum managementul si dezvoltarea resurselor umane in educatie, metodologia instruirii si pedagogia familiei. Este titularul cursurilor si al unor seminarii de: Teoria si metodologia instruirii; Managementul institutiilor scolare si al clasei de elevi; Psihosociopedagogia familiei (licenta), Echipa si mangamentul echipei, Promovarea institutiilor scolare si a cursurilor de formare; Particularitati ale invatarii la adulti; Dezvoltare profesionala si managementul formarii (master). A obtinut distinctia „Profesor Bologna” in anul 2014.
 
 
Contact
danielanecsoi@unitbv.ro

 


Daniela PORUMBU
Conferentiar dr.
 
Licenta: 2002 Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea Psihologie-Pedagogie, Universitatea Transilvania din Brasov;
Doctorat: 2009 Doctor in psihologie, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti;
Domenii de predare: Psihologia varstelor, Psihoterapie, Psihologia Personalitatii, Psihologie Diferentiala, Metode si tehnici experimentale, Psihologia creativitatii, Psihosexologie, Psihologia comunicarii, Psihopatologie;
Interes de cercetare: Psihologia sanatatii, Coaching si dezvoltare personala, modelarea execelentei, formarea adultilor.
 
 
Contact
danaporumbu@unitbv.ro

 

Camelia TRUTA
Conferentiar dr.
Membru in Consiliul DPEPPD
 
Absolventa a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov in anul 2005. Membru al Catedrei de Psihologie din anul 2006 ca titular de seminar la disciplinele: Introducere in psihologie sociala, Dinamica grupurilor, Psihologie organizationala si manageriala, Psihologia muncii, Comportamentul consumatorului. Domeniile de interes vizeaza: emotiile si managementul emotiilor in organizatii, luarea deciziei in grup, reprezentari si atitudini in mediul academic.
 
 
Contact
camitruta@unitbv.ro

 


Mihaela VOINEA
Conferentiar dr.
Director DPEPPD
 
Voinea Mihaela este conf. univ. dr. la Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei. Debuteaza in cariera didactica ca profesor de stiinte socioumane in invatamantul preuniversitar (1997-2000) apoi in cel universitar (din 2000). Preocuparea constanta de-a lungul carierei o reprezintă formarea si perfectionarea competențelor cadrelor didactice, tematica abordata si in teza de doctorat. Este un membru activ al comunitatii profesionale brasovene promovand, prin actiunile sale, educatia prin si pentru valori. Cursuri predate: Fundamentele pedagogiei, Educatie interculturala, Gandire critica - abilitate pentru societatea cunoasterii si comunicarii etc.
 
 
Contact
mihaela.voinea@unitbv.ro

 

Marius BAZGAN
Lector dr.
Membru in Consiliul DPEPPD
 
Absolvent al Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, specializarea psihologie-pedaggie si a masterului Gestiunea si Dezvoltarea Resursei Umane, Facultatea de Drept si Sociologie. In prezent este asistent in cadrul Departamentului de Pregarire a Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, coordonator adjunct program de studii ID – Pedagogia invatamantului primar si prescolar si administratorul site-ului facultatii.
Ariile de interes didactic si stiintific curprind disciplinele: Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculum-ului, Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii, Managementul clasei de elevi, Educatie interculturala, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, Instruire asistata de calculator.

 
 
Contact
bazgan_marius@unitbv.ro

 

Iolanda BELDIANU
Lector dr.
 
Iolanda Beldianu este absolventa a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din 1998 si a unui Master in Consilire psihologica si orientare a carierei.
Atestat ca formator pentru domeniul social si al managementului proiectelor.
Detine o bogata experienta in dezvoltarea de proiecte sociale si educationale centrate pe grupuri aflate in situatie de risc (victimele violentei, tineri dezinstitutionalizati, romi, persoane varstnice) derulate prin fonduri preaderare (PHARE, Ricop) si finantari USAID.
Este autorul unui suport de curs si a fost lector in cadrul unui program de instruire in domeniul “Managementului proiectelor europene” in cadrul Programului post-universitar ACADEMICA al Universitatii Transilvania Brasov - Departamentul pentru Formare Continua.
Autor si coautor a numeroase lucrari in domeniul socio-educational cu precadere manuale de bune practici si suporturi de curs in domeniul interventiei in cazurile de violenta in familie
Este Presedinte al Asociatiei Pas Alternativ Brasov si vicepresedinta a Coalitiei Nationale Impotriva Violentei, prin intermediul carora a initiat si derulat numeroase proiecte sociale si de formare profesionala din diverse domenii de interventie sociala si comunitara.
 
 
Contact
bif@unitbv.ro

 

Oana-Alina BOTA
Lector dr.
 
Licenta: 2006 – Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei.
Master: 2008 – Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Drept si Sociologie.
Doctorat: 2013 – Doctor in Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei. 
Ariile de interes stiintific si de cercetare: Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului, Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii, Teoria si practica activitatilor extracurriculare, Didactica domeniului experiential „Limba si comunicare”, Gandire critica.
 
 
Contact
oana.bota@unitbv.ro

 

Cornelia COCAN
Lector dr.
 
In prezent lector doctor al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, cu experieta in desfasurarea activitatilor instructiv-educative de formare a formatorilor şi cu studii privind: istoria pedagogiei, educatia moral-civică, cercetari teoretice si aplicativ-practice privind managementul calitatii in invatamantul superior, educatia interculturală si cercetari teoretice si aplicativ-practice privind educatia personalizata si invatamantul personalizat. Este autoarea a patru monografii, a două cursuri universitare aparute la Editura Universitatii „Transilvania” din Brasov si a patruzeci de articole aparute in reviste de specialitate si in volume ale conferintelor stiintifice nationale si internationale.
 
 
Contact
ccocan@unitbv.ro

 

Ramona HENTER
Lector dr.
 
Asistent doctor la Universitatea Transilvania din Brasov, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic. Absolventa a Universitatii Transilvania Brasov, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, profilul Socio-psiho-pedagogie, specializarea Psihologie – Pedagogie. Activitate didactica in invatamantul superior.
 
Curriculum Vitae
 
Contact
ramona.henter@unitbv.ro

 

Cornelia LAZAR
Lector dr.
 
Lector doctor la Universitatea Transilvania, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Catedra de Pedagogie. A finalizat doctoratul in cadrul Universitatii din Bucuresti, cu teza: Educatia prenatala, componenta a educatiei permanente. Experienta didactica cuprinde invatamantul primar si universitar. Intre domeniile de interes se inscriu: Sociologia educatiei, Psihopedagogia creativitatii, Psihopedagogia copilului cu dificultati de invatare, Educatia prenatala.
 
Curriculum Vitae
 
Contact
cornelia.lazar@unitbv.ro

 

Daniela POPA
Lector dr.
 
Daniela Popa este lector universitar doctor la Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei. Discipline predate: Introducere in logopedie; Terapia tulburarilor de limbaj. Introducere in psihopedagogia deficientelor de intelect; Consilierea familiilor persoanelor cu handicap; Psihopedagogia copiilor cu dificultati de invatare etc.
 
 
Contact
danapopa@unitbv.ro

 

Ioana TOPALA
Asistent dr.
 
Absolventa a Facultatii de Psihologie si Stiintele educatiei, cu master in Managementul resurselor umane si teza de doctorat in domeniul Educatiei adultilor, sustine cursuri si seminarii la discipline precum: Fundamentele psihologiei, Managementul invatarii si dezvoltare personala, Comunicare si educatie, Metodologia cercetarii, Psihologia dezvoltarii, Managementul clasei de elevi si al institutiilor scolare. Problematicile pentru care manifestă interes de cercetare sunt: invatarea si educatia adultilor, satisfactia invatarii academice, eficientizarea invatarii academice.
 
 
Contact
ioana.stroe@unitbv.ro

 

Ecaterina UNIANU
Lector dr.
 
Absolventa a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, in prezent masterand in cadrul masterului Formarea adultilor, competente ale formarii adultilor si preparator universitar in cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic din anul 2008. Ariile de interes stiintific sunt: Fundamentele pedagogiei, Psihologie educationala, Educatia adultilor, Formarea initiala si continua a cadrelor didactice, Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii.
 
Curriculum Vitae
 
Contact
caty.unianu@unitbv.ro

 


Andra CRACIUN
Asistent dr.
 
Absolventa in 2011 a facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii Bucuresti, cu experienta variata in psihologia clinica si psihoterapie – atat din punct de vedere al formarii (psihoterapie cognitiv-comportamentala, implicarea in numeroase programe de perfectionare) cat si al practicii, prin aplicarea de interventii in domeniile psihiatriei, pediatriei si tratamentul psihologic al dependentelor de substanțe. Principalul interes in ceea ce priveste activitatea de cercetare consta in studiul si introducerea in practica psihologica a rezilientei.
 
 
Contact
andra.craciun@unitbv.ro

 


Alina-Raluca TURCULET
Asistent dr.
 
Absolventa a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii Transilvania din Brasov in anul 2012, a debutat in invatamantul preuniversitar ca educatoare (2009-2012) si a continuat ca profesor pentru invatamantul primar (2012-2017). Din februarie 2017, este asistent universitar in cadrul Departamentului de Psihologie, Educatie si Pregatirea Personalului Didactic. Interesele de cercetare sunt circumscrise relatiilor educationale eficiente si managementului relatiilor interpersonale in comunitatile educationale postmoderne.
 
 
Contact
alina.turculet@unitbv.ro

 

INVESTESTE IN TINE PENTRU A FI RESURSA PENTRU CEILALTI