PSIHOLOGIE

Domeniul fundamental: stiinte sociale
Domeniul de licenta: psihologie
Limba de predare: romana
Durata studiilor / numarul de credite: 3 ani/180
Forma de invatamant: cu frecventa

Coordonatorul programului de studii: 
- IF: Prof. dr. Aurel Ion CLINCIU, aclinciu@unitbv.ro 
- ID: Conf. dr. Laura Teodora DAVID e-mail: lauradavid@unitbv.ro

Obiectivul general al programului de studii este să fundamenteze specializarea in domeniul psihologiei, in concordanta cu standardele profesionale nationale (COPSI si ARACIS) si cu cele europene (EuroPsy). Accesul la programul de studii Psihologie se face pe bază examenului de admitere pentru absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat.

Obiectivele si profilul de competente, dezvoltat in concordanta cu nevoile identificate pe piata muncii si cu cadrul national al calificărilor, sunt cele prezentate sintetic mai jos.

• Dezvoltarea unui sistem functional de cunostinte specifice domeniului, in concordanta cu structura continuturilor implicate in curriculum-ul de formare.
• Dezvoltarea abilitatilor cognitive, psihomotorii si socio-afective specifice domeniului psihologic.
• Dezvoltarea unui sistem de atitudini si valori si formarea unei conduite profesionale concordante cu normele deontologice ale profesiei de psiholog.

Pentru mai multe informatii...

 

INVESTESTE IN TINE PENTRU A FI RESURSA PENTRU CEILALTI