29/03/2017 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I SILVICULTURĂ
Familia Mădăraş va acorda în anul universitar 2016-2017 o bursă în valoare de 500 USD în memoria dlui. Dr. ing. Ioan MĂDĂRAŞ, distins silvicultor şi cadru didactic la disciplina de Topografie din facultatea noastră în perioada 1960-1965. Mai multe detalii puteţi afla aici.
27/03/2017 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ 
Structura semestrului II, pentru anii terminali, se poate consulta aici
27/03/2017 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ  
Miercuri, 29 martie, ora 18.00, Sala SP4, vă invităm la seminarul "Silvicultura și turismul de drumeție în România și Europa". 
17/03/2017 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ  
În perioada martie - mai 2017 se va desfăşura un program de cercetare naţională, privind condiţiile de viaţă şi de studiu, mobilitate internaţională şi situaţie familială ale studenţilor din România. Mai multe informaţii pot fi accesate aici.
13/03/2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI I SILVICULTURĂ
Potrivit Legii nr.269/2004, elevii si studentii din invatamantul de stat sau particular, in varsta de pana la 26 de ani pot beneficia de o subventie, reprezentand echivalentul a 200 de euro, pentru achizitionarea unui calculator.Mai multe informaţii se pot accesa de aici.
18/01/2017 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I SILVICULTURĂ
Familia Smîntînă din Statele Unite ale Americii va acorda în anul universitar 2016-2017 o bursă în valoare de 1000 USD unui student din anul I Silvicultură. Condițiile pentru acordarea bursei sunt:

- Studentul trebuie să fie integralist după sesiunea de examene din iarnă;
- Studentul are o situație materială dificilă (venitul pe membru de familie nu depășește salariul minim pe economie sau studentul este orfan de un părinte sau de ambii părinți).

Cererile pentru acordarea bursei se vor depune la secretariatul facultății până în data de 10 martie 2017. Ierarhizarea candidațiilor se va face în funcție de media examenelor din sesiunea de iarnă.

Existența unei situații materiale dificile se va dovedi prin depunerea unor documente justificative (de ex. adeverințe ANAF privind veniturile membrilor familiei pe anul 2016).

Cererile vor fi analizate de o comisie formată din:

- Prof. dr. Alexandru Lucian CURTU - decan
- Prof. dr. Steian AlexandruBORZ- prodecan
- Prof. dr. Iosif VOROVENCII – prodecan
- Ing. Silvana Alina DARIE - Secretar șef facultate.

Rezultatele vor fi afișate în data de 31 martie 2017. Bursa se va plăti într-o singură tranșă prin virament bancar.

Pentru orice informații suplimentare privind bursa ne puteți contacta pe e-mail la adresa: lucian.curtu@unitbv.ro.
 


7/12/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ
Studenții pot beneficia de transport gratuit în vederea participării la vot, conform art.1 și 2. a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România, publicată în MO nr.978/6.12.2016:

Art. 1.
În vederea exercitării dreptului de vot, pentru elevii şi studenţii din România cu vârsta de peste 18 ani cu drept de vot, care studiază în alte localităţi decât localitatea de domiciliu, se acordă o călătorie gratuită dus-întors, pe calea ferată, de la localitatea unde se află la studii şi unde se prezintă la casa de bilete la localitatea de domiciliu şi, respectiv, de la localitatea de domiciliu la localitatea unde efectuează studiile, cu tren regio şi interregio, clasa a II-a, în perioada 8-12 decembrie 2016.

Art. 2.
(1) Eliberarea biletului de călătorie se va face la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev/student vizat pentru anul şcolar/universitar în curs sau a adeverinţei care atestă calitatea de elev/student, după caz, obligatorie fiind procurarea atât a biletului pentru dus, cât şi pentru întors.
(2) Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 şi 12 decembrie 2016.
(3) Pe biletul de călătorie eliberat se vor menţiona numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, calitatea elev (E)/student (S).

10/10/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ
CAZĂRI CĂMINE ANUL UNIVERSITAR  2016 - 2017 - FAZA A TREIA
10/10/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ
Structura anului universitar 2016 - 2017, semestrul I, poate fi consultată aici.
08/10/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI I ŞI II
ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND DISCIPLINA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
TUTORIAL PRIVIND ÎNSCRIEREA ONLINE LA DISCIPLINA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

PROBE ŞI RESTANŢE EDUCAŢIE FIZICĂ

04/10/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI I
CAZĂRI CAMINE ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017 - FAZA A DOUA

22/09/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI I
CAZĂRI CAMINE ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017
20/09/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI I PROGRAMUL DE STUDII CINEGETICĂ I.D.

Deschiderea anului universitar 2016 - 2017 va avea loc în data de 14.10.2016, în Amfiteatrul "Emil Negulescu" (Sala S.II.1), ora 12.00.
20/09/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII, PROGRAMELE DE STUDIU SILVICULTURĂ, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
Deschiderea anului universitar 2016 - 2017 va avea loc în data de 3.10.2016, în Amfiteatrul "Emil Negulescu" (Sala S.II.1), ora 9.00.
20/09/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII

Studenţii care nu întrunesc numărul de credite necesare pentru promovarea într-un an superior (minimum 40 de credite) sunt declaraţi în prelungire de şcolaritate şi sunt înscrişi în anul pe care îl repetă numai după depunerea unei cereri la secretariatul facultăţii şi după achitarea obligaţiilor financiare ce le revin pentru acest an (termenul limită este 28.09.2016).
Studenţii care nu au obţinut minimum 10 credite nu au drept de repetare a anului şi vor fi exmatriculaţi.

07/09/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII

Biroul Consiliul de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat cu unanimitate de voturi, în prezenţa a 6 membri din totalul de 8 membri ai Biroului Consiliului de Administraţie, amânarea exmatriculării studenţilor cu taxă care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 până la data de 22.09.2016.

23/06/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII

Marți, 28 iunie 2016, va avea loc o vizită de studii la compania SCHWEIGHOFER  - filiala RECI (Covasna).
Participarea se face numai cu înscrierea prealabiă a doritorilor, în sala S21 ( Cabinet Produse Forestiere), până vineri  24 iunie 2016, ora 15.00.
Menţionăm că transportul va fi asigurat de către companie.


 19/05/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII
          SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI PE TEME DE SILVICULTURĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

- EDIȚIA A II-A, BRAȘOV, 20-21 MAI 2016 -

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov, invită studenții cu preocupări științifice legate de silvicultură și de științele mediului să participe la a doua sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția mediului. Evenimentul va avea loc la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, în perioada 20-21 mai 2016.

Programul sesiunii studențești:
20 mai 2016
8.30 – 9.00 Înregistrarea participanților la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere (Corpul S);
9.00 – 9.30 Deschiderea oficială a sesiunii științifice;
9.30 – 11.00 Prezentări științifice;
11.00 – 11.30 Pauză de cafea;
11.30 – 13.00 Prezentări științifice;
13.00 – 14.00 Masa de prânz;
14.00 – 15.30 Prezentări științifice;
15.30 – 16.00 Pauză de cafea;
16,00 – 17.30 Prezentări științifice;
17.30 – 18.00 Închiderea lucrărilor;
20.00 Cină festivă.

21 mai 2016
9.00 – 15.00 Excursie tematică.

Vă aşteptăm!
Decan,
Prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Universitatea “Transilvania” din Brașov

Programul lucrărilor prezentate se poate accesa aici.


16/05/2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII - ACORDAREA BURSELOR PRIVATE HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER

Acordarea burselor se face în urma unui concurs care va avea loc în data de 26 mai 2016, începând cu ora 8.00, la sediul facultății, Șirul Beethoven nr. 1, Brașov. Acesta va consta din două probe, una teoretică și una practică.
Proba teoretică (50% din punctajul final) va fi sub forma unui test grilă din următoarele discipline:
•    Produse forestiere și studiul lemnului;
•    Dendrometrie;
•    Tehnologia exploatării lemnului.

Tematica pentru proba teoretică:
A.)    PRODUSE FORESTIERE SI STUDIUL LEMNULUI
Bibliografie:
1.    Beldeanu, E., 2008: PRODUSE FORESTIERE. Ed. Universității Transilvania, Brașov:
1.1.    DEFECTOLOGIA LEMNULUI: pag. 80-139;
1.2. SORTAREA LEMNULUI: pag. 224-232.

B.)    DENDROMETRIE
Bibliografie:
1.    Giurgiu V., Decei I., Drăghiciu D., 2004: METODE ŞI TABELE DENDROMETRICE, Ed. Ceres, Bucureşti, 575 p.
2.    Leahu I., 1994: DENDROMETRIE, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 374 p.
     Tematică:
1.    Repartiţia volumului pe principalele părţi componente ale arborelui (Giurgiu et al., 2004, pp. 28-29);
2.    Cubarea pieselor de lemn rotund (Giurgiu et al., 2004, pp. 69-71);
3.    Cubarea lemnului stivuit (Giurgiu et al., 2004, pp. 71-72; Leahu, 1994, pp. 77-85);
4.    Cubarea sortimentelor de forme neregulate (Leahu, 1994, pp. 85-88);
5.    Cubajul lemnului prelucrat (Leahu, 1994, pp. 88-89);
6.    Măsurarea volumului total (suprateran) pe componente şi pe sortimente (Giurgiu et al., 2004, pp. 92-99).

C.)    TEHNOLOGIA EXPLOATARII LEMNULUI
Bibliografie:
1. Oprea, I., 2008: TEHNOLOGIA EXPLOATARII LEMNULUI. Ed. Universității Transilvania, Brașov.
1.1. LUCRĂRI ÎN CENTRELE DE SORTARE ȘI PREINDUSTRIALIZARE A LEMNULUI: pag. 206-208, 213-221.

Proba practică (50% din punctajul final) va consta din recunoașterea speciilor forestiere pe baza analizei rondelelor și furnirelor. La proba practică vor intra numai primii 20 studenți în ordinea descrescătoare a rezultatelor de la proba teoretică.

Pentru pregătirea probei practice, laboratorul de Produse Forestiere va fi deschis după următorul program:
           20 mai, între orele 930 – 1500;
           24 mai, între orele 930 – 1500.
Material bibliografic pentru proba practică:
 - Cheia de identificare macroscopică a lemnului din lucrarea Produse forestiere și studiul lemnului - autor Beldeanu, E.C. (1999), Ed. Univ. Transilvania, pag. 118-125.
La concurs se pot înscrie toți studenții facultății care nu au beneficiat până în prezent de o bursă oferită de mediul economic. Beneficiarii burselor trebuie să fie studenți ai facultății în anul universitar 2016-2017. Câștigătorii burselor SHI ediția 2016 nu pot beneficia în același timp de o altă bursă oferită de parteneri din mediul economic în anul 2016.
Se vor acorda 7 burse, fiecare având o valoare de  800 lei/lună, timp de 10 luni (pe întreaga durată a anului universitar 2016-2017) începând cu data de 01.10.2016.

Înscrierile se vor face la Secretariatul Facultății în perioada 17 mai - 24 iunie 2016, intre orele 13.00-15.00.

Persoană de contact: prodecan Stelian Alexandru BORZ
Tel: 0742042455
e-mail la adresa: stelian.borz@unitbv.ro


8/05/2016 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII - ACORDAREA BURSELOR PRIVATE HUSQVARNA

În data de 31 Mai 2016, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere se va desfăşura concursul pentru atribuirea burselor Husqvarna. Concursul va consta din două probe: proba teoretică - test grilă şi proba practică care este compusă din mai multe subprobe.
A.)    Proba teoretică urmăreşte testarea cunoştinţelor la disciplinele:

         -    Exploatarea pădurilor;
         -    Mecanizarea exploatărilor forestiere;
         -    Silvicultură;
         -    Tehnologia exploatării lemnului.
B.)    Proba practică va urmări testarea ȋndemânării la manevrarea ferăstrăului mecanic şi va cuprinde subprobele descrise ȋn regulamentul concursului privind proba practică.

Regulamentul probei practice poate fi accesat aici.


Înscrierea candidaţilor se realizează în perioada 09 Mai – 27 Mai, de luni până vineri, în intervalul orar 13.00-15.00, la secretariatul facultăţii.
Persoană de contact în secretariatul facultăţii: Radu Tampa.

LISTA BIBLIOGRAFICĂ:

1.    SILVICULTURĂ - SILVOTEHNICĂ:
Nicolescu N.V. (2013): Silvicultură. Silvotehnică. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.
a.    Degajările şi depresajele: definiţii şi tehnica de lucru – pag. 8-11;
b.    Curăţirile: definiţia şi tehnica de execuţie – pag. 12-15;
c.    Răritura de jos, răritura de sus şi răritura combinată – pag. 19-23;
d.    Tratamentul tăierilor succesive (uniforme): definiţie şi tehnica tratamentului – pag. 51-55;
e.    Tratamentul tăierilor progresive (ȋn ochiuri): definiţie şi tehnica tratamentului – pag.57-62.

2.    EXPLOATAREA PĂDURII – RECOLTAREA LEMNULUI:
Ciubotaru A. (1998): Exploatarea pădurilor. Editura Lux Libris, Braşov.
a.    Recoltarea lemnului – pag. 44-80.

3.    MECANIZAREA EXPLOATĂRILOR FORESTIERE:

Ungureanu Ş. (1997): Mecanizarea exploatărilor forestiere. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

a.    Mecanizarea lucrărilor de recoltare a lemnului – pag. 50-68.

Scriba C. (2006): Mecanizarea exploatărilor forestiere. Lucrări practice. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.
a.    Ferăstrăul mecanic – pag. 33-53.

4.    TEHNOLOGIA EXPLOATĂRII LEMNULUI:
Oprea I. (2008): Tehnologia exploatării lemnului. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

a.    Colectarea lemnului – pag. 114-174.


28/01/2016 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR TERMINALI
Structura semestrului II se poate consulta aici.