Ciclul licență

      Învățământ la zi

  • Domeniul Silvicultură
               Silvicultură (Plan de invatamnt - pdf)
               Exploatări Forestiere (Plan de invatamant - pdf
               Cinegetică (Plan de învățământ - pdf)

  • Domeniul Inginerie Geodezică

               Măsurători Terestre și Cadastru (Plan de învățământ - pdf)

       Învățământ la distanță       

               Cinegetică (Plan de învățământ - pdf)


 Ciclul master

      Învățământ la zi