Bursa de ajutor social - anul universitar 2016 - 2017 Semestrul al II-lea

Anunţ extras de cont

Prelungire termen de depunere acte bursă socială

Proiectul Regulamentului de burse care se aplică începând cu semestrul al II - lea

Ordinul MEN privind criteriile de acordare a burselor începând cu semestrul al II - lea

Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material

Acte necesare bursă socială semestrul aI II-lea an universitar 2016 - 2017

Formular cerere

Bursa de ajutor social - anul universitar 2016 - 2017 Semestrul I

Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de spijin material

Criterii complementare acordare bursă

Acte necesare bursă socială semestrul I an universitar 2016 - 2017

  • Pentru anul universitar 2016-2017 se stabileşte valoarea netă de 925 lei referinţă pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenţi. Această valoare netă este aferentă salariului minim pe  economie (brut), care conform HG. Nr.1017/2015 este de 1250 lei.
  • Extrasul de cont trebuie adus la secretariatul facultăţii până la data de 28.10.2016.

Bursa de ajutor social - anul universitar 2015 - 2016   Semestrul I

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin

Acte necesare bursa sociala semestrul I an universitar 2015-2016

Acte necesare bursa sociala semestrul al II-lea an universitar 2015-2016ALOCAREA FONDULUI DE BURSE

 

La Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor. Suma alocată facultăţii a fost repartizată pe programe de studii, iar încadrul fiecărui program pe ani de studii.

 La programul de studii – Silvicultură – s-au acordat:

-         1 bursă de merit,

-         101 burse de studiu,

-         37 burse sociale

 La programul  - Măsurători terestre şi cadastru – s-au acordat:

-         3 burse merit,

-         43 burse de studiu,

-         10 burse sociale

 La programul de Masterat MEF SI MSTEF, s-au acordat:

-         1 bursă de merit,

-         40 burse de studiu,

-         15 burse sociale

 In totalitate s-au acordat:

-         5 burse de merit,

-         184 burse de studiu,

-         62 burse sociale.

 În total au fost alocate 251 de burse utilizandu-se integral fondul de burse alocat facultăţii.