TAXA DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

 Studentii, care in anul universitar 2017/2018 au statut de student  cu taxa, vor achita sumele alocate, in doua rate, dupa cum urmeaza:

Studentii anului I , inclusiv cei care au fost admisi in an superior, vor achita:

pana la data de 31 octombrie 2017 -  suma ramasa pentru completarea ratei I, adica suma de 600 lei pentru studentii de la Silvicultura (licenta Zi, ID,  master), respectiv suma de 700 lei pentru studentii de la Masuratori terestre si cadastru;

- pana la data de 31 martie 2018 – rata a II-a in valoare de 1400 lei (Silvicultura), respectiv 1500 lei (Masuratori terestre si cadastru);

Studentii anilor II, III si IV, care studiaza in regim  normal de studenti cu taxa, vor achita taxa anuala de scolarizare, in valoare de 2800 lei (Silvicultura) si 3000 lei (Masuratori terestre si cadastru), conform calendarului:

-       Prima rata de 1400 lei, respectiv 1500 lei - pana la data de 31 octombrie 2017;

-       AII-a rata de 1400 lei, respectiv 1500 lei – pana la 31 martie 2018. 


IN ATENŢIA STUDENŢILOR CU TAXĂ

Propuneri exmatriculați neplată parțială 03.07.2017

Prelungire achitare taxă

TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

•    2500 lei/an pentru ciclul de licenţă - Programele de studii: Silvicultură, Exploatări forestiere, Cinegetică (zi şi ID);
•    2500 lei/an pentru ciclul de masterat – MEF şi MSTEF;
•    2750 lei/an pentru ciclul de licenţă – Programul de studii: Măsurători terestre şi cadastru.

•    Studenţii anului I licenţă zi, învăţământ la distanţă şi master au de achitat până la data de 31 octombrie 2016, suma rămasă pentru completarea primei tranşe, 450 lei (Silvicultură), respectiv 575 lei (Cadastru) (800 lei au fost achitaţi la admitere);

•    Studenţii anilor II, III şi IV care studiază în regim normal de studenţi cu taxă vor achita taxa anuală de studiu de 2500 lei (Silvicultură), respectiv 2750 lei(Cadastru) conform calendarului:
•    Prima tranşă:  1250 lei, respectiv  1375 lei  până la data de 31.10.2016
•    A doua tranşă: 1250 lei, respectiv 1375 lei până la data de 31 martie 2017

•    Studenţii aflaţi în Prelungire de şcolaritate au obligativitatea achitării taxei de şcolarizare integral, până la data de 31.10 2016.


Taxele pentru Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere se pot achita la Casieria Universităţii din Corpul T (lângă telefoane), chitanţa se aduce la secretariatul facultăţii.