Cuantum taxe anul universitar 2016-2017

IN ATENŢIA STUDENŢILOR CU TAXĂ

Propuneri exmatriculați neplată parțială 03.07.2017

Prelungire achitare taxă

TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

•    2500 lei/an pentru ciclul de licenţă - Programele de studii: Silvicultură, Exploatări forestiere, Cinegetică (zi şi ID);
•    2500 lei/an pentru ciclul de masterat – MEF şi MSTEF;
•    2750 lei/an pentru ciclul de licenţă – Programul de studii: Măsurători terestre şi cadastru.

•    Studenţii anului I licenţă zi, învăţământ la distanţă şi master au de achitat până la data de 31 octombrie 2016, suma rămasă pentru completarea primei tranşe, 450 lei (Silvicultură), respectiv 575 lei (Cadastru) (800 lei au fost achitaţi la admitere);

•    Studenţii anilor II, III şi IV care studiază în regim normal de studenţi cu taxă vor achita taxa anuală de studiu de 2500 lei (Silvicultură), respectiv 2750 lei(Cadastru) conform calendarului:
•    Prima tranşă:  1250 lei, respectiv  1375 lei  până la data de 31.10.2016
•    A doua tranşă: 1250 lei, respectiv 1375 lei până la data de 31 martie 2017

•    Studenţii aflaţi în Prelungire de şcolaritate au obligativitatea achitării taxei de şcolarizare integral, până la data de 31.10 2016.


Taxele pentru Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere se pot achita la Casieria Universităţii din Corpul T (lângă telefoane), chitanţa se aduce la secretariatul facultăţii.