Detalii privind acordarea burselor de merit, de studiu si a celor sociale
 

Burse sem. I, an univ. 2017-2018

 Lista provizorie burse sociale nivel licenta, sem. I, an univ 2017-2018


 Lista provizorie burse sociale nivel masterat, sem. I, an univ 2017-2018


Informatii utile privind bursele

  Cuantumurile burselor studentilor pentru anul univ. 2017-2018

  Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material


 Criterii de acordare si de departajare a studenţilor în caz de medii egale pentru acordarea burselor de studiu şi de merit, ciclul licenta si masterat

 Anunt privind depunerea extrasului de cont

 Ordinul MEN privind criteriile de acordare a burselor incepand cu sem. II, an univ. 2016-2017PRACTICA DE SPECIALITATE IN INSTITUTII PARTENERE

  Locuri de practica disponibile la Schaeffler România pentru 2017


  Locuri de practica disponibile la compania Preh pentru 2017Alte tipuri de burse studentesti

  Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare si inovare “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I” 2017-2018

 Informatii si cuntumurile granturilor pentru cercetare-dezvoltare si inovare 

 Adresa Ministerului Educatiei Nationale privind granturile pentru cercetare-dezvoltare si inovare 

 Anexa privind candidatii eligibili