Contabilitate şi informatică de gestiune

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de înregistrare a operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației, de utilizare a resurselor informatice în domeniul financiar-contabil, de prelucrare a informațiilor în vederea întocmirii rapoartelor financiar-contabile și fiscale, de determinare și interpretare a indicatorilor economico-financiari, dar și competențe legate de realizarea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.

 

Click aici pentru detalii

 

Accesează informațiile despre Modulul de pregătire psihopedagogică, Erasmus+, Centrul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă, Centrul de formare continuă sau despre Biroul de asigurare a calității.

didactic.unitbv.ro