Inginerie forestieră

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) şi este disponibil atât in varianta cu, cât şi fără frecvență (IFR). Studenții dobândesc competențe privind tehnologiile de prelucrare a lemnului, proiectare tehnică şi tehnologică a mobilierului şi a altor produse finite din lemn, obținere şi prelucrare a unor materii prime lemnoase (furnire, placaj, plăci din aşchii şi fibre de lemn etc.), proiectare de produs utilizând soft-uri de proiectare 2D şi modelare 3D.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc, pe lângă competențe generale în domeniul ştiinței şi ingineriei lemnului, competențe specifice, privind designul şi proiectarea tehnologică a mobilierului de artă şi modern, precum şi a altor produse finite din lemn (uşi, ferestre, instrumente muzicale, jucării, ambalaje, obiecte sportive ş.a.). Alte competențe vizează cunostințe tehnice şi tehnologice în domeniul materialelor lemnoase şi a compozitelor pe bază de lemn, precum şi în domeniul conservării-restaurării mobilei. Organizarea şi conducerea proceselor de producție în industria mobilei şi a produselor finite din lemn completează pregătirea de specialitate a viitorului inginer.

 

Click aici pentru detalii