SANCȚIUNI

1. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea publicațiilor se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o suma echivalentă cu de 1-5 ori prețul astfel calculat. (Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, art. 67 alin. 2)
2. Sustragerea publicațiilor constituie infracțiune şi se pedepseşte în baza procedurii interne, conform legii în vigoare.
3. Pentru nerestituirea la termen a publicațiilor împrumutate de către utilizatori se percepe o penalizare de maximum 15 lei/publicație/lună, aplicată gradual cu 0,5 lei/publicație/zi.
4. Dacă penalizarea este achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la termenul de împrumut, utilizatorul îşi păstrează dreptul de împrumut.
5. Dacă se depăşeşte termenul de penalizare de 30 de zile, utilizatorul este obligat să achite valoarea penalizării şi își pierde dreptul de împrumut pe o perioadă de minimum 15 zile calendaristice.
6. Pentru a preveni aplicarea penalizărilor pentru nerestituirea la termen a publicațiilor împrumutate, utilizatorii sunt rugați să consulte modulul UTILIZATOR din OPAC pentru verificarea termenului de împrumut. Menționăm că, în acest modul, utilizatorul poate prelungi în mod automat termenul de împrumut al publicațiilor.
7. Pentru a putea fi anunțați din timp asupra termenului de împrumut, utilizatorii sunt rugați să își transmită adresele personale de e-mail, pe adresa de e-mail: biblioteca@unitbv.ro 

Resurse electronice

Bulletin of The Transilvania University of Brașov - Buletin Știintific
Jurnalul Medical Brașovean
Revista "Diacronia"
Reviste accesibile din rețeaua locală

 

Acces gratuit la articole full text, oferit de Editura Royal Society:
Philosophical Transactions series A: http://rsta.royalsocietypublishing.org
Philosophical Transactions series B: http://rstb.royalsocietypublishing.org
Proceedings series A: http://rspa.royalsocietypublishing.org
Proceedings series B: http://rspb.royalsocietypublishing.org
Biology Letters: http://rsbl.royalsocietypublishing.org
Journal of the Royal Society Interface: http://rsif.royalsocietypublishing.org
Interface Focus: http://rsfs.royalsocietypublishing.org
Notes&Records of the Royal Society: http://rsnr.royalsocietypublishing.org.

 

Articolele revistelor acoperă subiecte din domeniile: matematică, fizică, științe inginerești și știinte biologice.

Fondul Bibliotecii Virtuale se constituie din cărțile ai căror autori acceptă publicarea lor ca open-source.

Dreptul afacerilor
SĂRARU, Cătălin-Silviu. Contemporary Challenges in the Business Law. Contributions to the 6th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium, November 25-26, 2016, Bucharest. [online]. Bucharest: ADJURIS - International Academic Publisher, 2017, 978-606-94312-0-7

Știința calculatoarelor
OGRUȚAN, Petre. Interfețe și echipamente periferice. Curs. [online]. Brașov: Reprografia Universității Transilvania, 1994
OGRUȚAN, Petre, GERIGAN, Carmen, BANCIU, Nicolae. Memorii, interfețe și periferice. Interfețe specializate. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2003, ISBN 973-635-118-1

Management
POPESCU, Maria. Managementul inovării. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2016, ISBN 978-606-19-0759-5

Matematică
GAGEONEA, Elena Lidia, URDEA, Mihaela, CLINCIU, Mihaela Rodica. Geometrie descriptivă - Îndrumar de laborator și teme. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2006, ISBN 973-635-752-X

Fizică
NICOLAIDE, Andrei: Electromagnetics: General Theory of the Electromagnetic Field: Classical and Relativistic Approaches. [online]. Third Edition, Revised and Augmented, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2012

Inginerie mecanică
DUMITRIU, Adrian. Bazele sistemelor mecatronice. [online]. Brașov: Reprografia Universității Transilvania, 2006

Inginerie electrică
BORZA, Paul, GERIGAN, Carmen, OGRUȚAN, Petre, TOACSE, Gheorghe. Microcontrollere - Aplicații. [online]. București: Editura Tehnica, 2000, ISBN 973-31-1577-6
HELEREA, Elena, OLTEAN, Ioan Danut, RAES, Paul, ANTAL, Ana Maria, MUNTEANU, Adrian, PĂDURE, Sultana, MOLDOVAN, Viviana. Materials for Electrical and Electronic Engineering [online]. Brașov: Lux Librix, 2003, ISBN 973-9458-14-9
HELEREA, Elena, CĂLIN, Marius Daniel. Materials in Electrical Engineering. [online]. Braşov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015, ISBN 978-606-19-0717-5
LATEȘ Mihai-Tiberiu, Sisteme eoliene. Teorie și practică. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2012
OGRUȚAN, Petre, SANDU, Florin. Compatibilitate electromagnetică. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 1999, ISBN 973-98796-9-1

Inginerie tehnologică
JULA, Aurel, CHIȘU, Emil, LATEȘ, Mihai-Tiberiu. Organe de mașini și Transmisii mecanice. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2005, ISBN 978-973-635-444-1
LATEȘ, Mihai-Tiberiu. Metoda elementelor finite: aplicații. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2008, ISBN 978-973-635-659-9
JULA, Aurel, LATEȘ, Mihai-Tiberiu. Organe de mașini. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2004, ISBN 978-973-635-218-8

Filologie
BUGARIU, Victor. Literați și sefiști. O confruntare de mentalități. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2007, ISBN 978-973-598-113-6

Cursuri accesibile din rețeaua locală