Alegeri CSUD mandatul 2020-2024

În conformitate cu Metodologia privind alegerea și desemnarea membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), aprobată în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 21.11.2018, se organizează alegeri pentru pozițiile disponibile de reprezentanți în CSUD ai conducătorilor de doctorat titulari (2 poziții) și studenților-doctoranzi (1 poziție), pentru mandatul 2020 - 2024.

Conducătorii de doctorat membri ai CSUD trebuie să fie cadre didactice titulare în cadrul UniTBv și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate. Alegerea reprezentanților în CSUD ai conducătorilor de doctorat titulari se face prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat titulari din SDI.

Studentul-doctorand membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenților-doctoranzi în stagiu din SDI.

Listele cu conducătorii de doctorat titulari și respectiv studenții-doctoranzi în stagiu, actualizate la data declanșării alegerilor, pot fi consultate pe site-ul SDI (https://intranet.unitbv.ro/Cercetare/Scoala-Doctorala-Interdisciplinara/Doctorat).

Depunerea candidaturilor se face prin autopropunere, însoțită de curriculum vitae fără date cu caracter personal, depuse/transmise în format letric la sediul SDI sau electronic pe adresa csud@unitbv.ro (pentru conducătorii de doctorat), respectiv secretariat-sdi@unitbv.ro (pentru studenții-doctoranzi). Candidații pentru pozițiile de reprezentanți în CSUD ai conducătorilor de doctorat vor transmite și o declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare.

În scrisoarea / email-ul de înregistrare a candidaturii, candidații vor menționa că sunt de acord cu procesarea datelor și postarea pe site-ul SDI a CV-urilor în scopul organizării alegerilor la termen pentru CSUD.

I. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT TITULARI (2 POZIȚII)

Calendar alegeri conducători

Comisie electorală:

Candidați înscriși:

Model buletin de vot

Proces verbal alegeri - tur 1
Proces verbal alegeri - tur 2

II. ALEGEREA REPREZENTANTULUI STUDENȚILOR-DOCTORANZI (1 POZIȚIE)

Calendar alegeri doctoranzi

Comisie electorală:

Candidați înscriși:

Model buletin de vot

Proces verbal alegeri - tur 1
Proces verbal alegeri - tur 2