Programe de doctorat

Programul de studii universitare de doctorat are două componente:

  • a) programul de pregătire universitară avansată (PPUA), desfăşurat prin pregătirea în formaţiuni de studiu şi/sau individuală, în funcţie de domeniul de doctorat;
  • b) programul individual de cercetare ştiinţifică (PIC), desfăşurat sub îndrumarea conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare.

Evidenţa activităţilor corespunzătoare programului de studii universitare de doctorat (PPUA & PIC) se înregistrează conform formularelor de mai jos.

Programul de pregătire universitară avansată (PPUA) cuprinde 60 de credite transferabile ECTS, repartizate pe două semestre. În domeniul Medicină, studiile universitare de doctorat totalizează 240 ECTS, din care, 60 credite pentru programul de pregătire universitară avansată. Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare pot fi recunoscute ca echivalente cu cele ale unui program de pregătire avansată atunci când profilul masteratului de cercetare corespunde profilului disciplinar al domeniului doctoratului. Programul de pregătire universitară avansată este alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii, proiecte, laboratoare şi respectiv activităţi de pregătire individuală incluse în modulul de pregătire pentru competențe de specialitate.

Planul de învăţământ pentru programul de pregătire universitară avansată - modulul de pregătire pentru competențe transversale (PPUA-I) cuprinde 8-10 ore didactice pe săptămână (cursuri și aplicații). Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examen sau colocviu.

Modulul de pregătire pentru competențe de specialitate (PPUA-II) constă din susținerea a 3 examene la discipline de specialitate specifice domeniului de doctorat, în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare, evaluarea făcându-se cu note. Activităţile (examenele) din modulul de pregătire pentru competențe de specialitate se planifică de către conducătorul de doctorat împreună cu studentul doctorand.

În cazul absolvenţilor unui masterat de cercetare în domeniul tematic şi disciplinar al unui program de studii universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale, programul de pregătire avansată poate fi considerat echivalent cu masterul de cercetare, iar studentul doctorand respectiv poate fi admis direct în programul individual de cercetare științifică, pe baza criteriilor aprobate de C-SDI.

Plan de învăţământ & orar PPUA-I