DECEMBRIE 2013

13 decembrie 2013 ing. BADEA I. Milian
Domeniul: Calculatoare si tehnologia informatiei
Inmatriculat la data de 1.10.2010
Forma de invatamant: cu frecventa
Conducator stiintific: Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU
Facultatea: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Titlul tezei de doctorat: CERCETARI PRIVIND SISTEME DE COMUTARE SI POZITIONARE PENTRU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
Rezumat romana .pdf engleza .doc
Proces-verbal sustinere .pdf