Elena COCORADĂ

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala KI 8
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: elena.cocorada@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

Consiliere psiho-educaţională, învăţarea la adolescenţi şi adulţi, metodologia cercetării mixte, violenţa în şcoală

Publicații (selecție):

  • Cocoradă, E., Cazan, A. ., & Orzea, I.E. (2016). School climate and school achievement in the Romanian secondary education. Journal of Psychoeducational Assessment (In press).
  • Cazan, A. M., Cocoradă, E., Maican, C.I. (2016). Computer anxiety and attitudes towards the computer and the internet with Romanian high-school and university student, Computers in Human Behavior. 55, 258-267.
  • Cocoradă, E. (coord.), Cazan, A.M., Cavaco, C., & Orzea, I. (2014). Metode de cercetare calitativă. Brasov: Ed. Universitatii Transilvania.
  • Cocoradă, E. (2012). Gender Differences in the Micro-violence Connected to the Assessment Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33, 183-187.
  • Cocoradă, E. (2010). Introducere în teoriile învăţării. Iaşi: Polirom.