Gheorghe SPÂRCHEZ

Profesor universitar
Departamentul Silvicultură
Facultatea Silvicultură și exploatări forestiere

Contact:

Str. Șirul Beethoven nr. 1 Brașov, Romania
Corp S, sala S27
Tel./Fax: +40 268 416000
E-mail: gheorghe.sparchez@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • pedologie,
  • stațiuni forestiere,
  • stocarea CO2 în soluri forestiere,
  • reconstrucție ecologică

Publicații

Spârchez, Gh., Târziu D., Dincă L., 2011: Pedologie, Editura Universităţii Transilvania Braşov, , 293 pag, ISBN 978-973-131-106-7.

Spârchez, Gh., 2008 : Cartarea şi bonitarea terenurilor agricole şi silvice, Edtura Universităţii Transilvania Braşov, 193 pagini, ISBN 978-973-598-242-3.

Spȃrchez, Gh., Tȃrziu, D.R,., Dincǎ. L., 2013: Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie, Editura Universitǎții Transilvania din Brașov, 350 pg.

Spârchez, Gh., Târziu, D., Candrea, B,Enache, R.,2011: The characteristics of some Quercus stations and hill mixed hardwood forests (FD2) from the west part of the Getic Highland, Proceedings of the biennal international symposium - Forest and sustenable development, Editura Universităţii Transilvania din Brasov

Spârchez, Gh ., Târziu, D., Candrea, B., Cioc, C., 2009: Cercetări privind reconstrucţia ecologică a halelor de steril rezultate din exploatări miniere de suprafaţă din nord-vestul Podişului Getic Revista Pădurilor nr. 2, p. 23-30 ISSN 2067-1962