Cornel Cristian TEREŞNEU

Conferențiar universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Contact:

B-dul Eroilor nr. 25, Brașov, Romania
Corp T, sala TI9
Tel./Fax: +40 268 477965 int. 107
E-mail: cteresneu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • GIS,
  • prelucrarea datelor geodezice,
  • GPS

Publicații (selecție)

  • Tereșneu, C.C., Ionescu, M., 2016: Lecții de Excel și AutoCAD. Editura MatrixRom, București, 238p
  • Tereșneu, C.C., Ionescu, M., 2014: Auto-CAD-ul pentru topografie. Editura MatrixRom, București, 386p.
  • Vasilescu, M.M., Tereșneu, C.C., Dinulică, F., 2017, A rapid method for estimating the median diameter of the stem profile of Norway spuce (Picea abies Karst) trees. iForest-Biogeosciences anf Forestry, Vol. 10, No. 1, p. 328.
  • Tereșneu, C.C., Clinciu, I., Vasilescu, M.M., Biali, G., 2016, Using the GIS Tools for a sustainable forest management. Environmental Engineering and Management Journal, Iași, Vol.15, No.2, p.461-472.
  • Tereșneu, C.C., Vasilescu, M.M., 2015: Testing the accuracy of the GPS locations as a pre-requisite of forest cadastre related bordering issues. În Lucrările sesiunii științifice naționale “Pădurea și dezvoltarea durabilă”, Editura Universității Transilvania din Brașov, (p.356-361).