Taxe de școlarizare valabile pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3000 RON/an  (Zi+FR)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 3000 RON/an (Zi)
Măsurători terestre și cadastru 3000 RON/an
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Ingineria lemnului

Licență 3000 RON/an (Zi + FR)
Masterat 3000 RON/an

 

Facultatea de Construcții

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 300 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 3000 RON/an
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3000 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Licență 3000 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

Licență  EFS, SPM 3000 RON/an  (Zi)
Licență  KMS 3500 RON/an  (Zi)
Licență 3000 RON/an  (FR)
Masterat 3000 RON/an

 

Facultatea de Muzică

Licență Instrumente, Canto 5500 RON/an (Zi)
Licență Pedagogie Muzicală 3000 RON/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 RON/an
Masterat TAM 3000 RON/an
Masterat MELO 3000 RON/an (Zi)
Masterat MELO 3300 RON/an (IFR)

Facultatea de Medicină

Licență Medicină 6000 RON/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală
4500 RON/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie
4500 RON/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 RON/an (Zi)
Masterat 4000 RON/an

Facultatea de Litere

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Drept

Licență 3000 RON/an (Zi+FR)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Formare psihopedagogică nivel I+II (IF)

Masterat 650 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

Masterat 1800 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

Masterat 1200 RON/an

Taxele de școlarizare se pot achita și prin virament bancar. Detalii aici.

 

 

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități pentru anul universitar 2018-2019

 

 

Tarife cazare în căminele studențești, anul universitar 2018-2019