Psihologia muncii, organizațională și resurse umane

Programul de studii se încadrează în domeniul de licență Psihologie. Programul de master pregăteşte specialişti în psihologie în concordanță cu profilul de competențe al psihologului, aşa cum este el definit în documente de referință europene şi naționale ale profesiei. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți ai programelor de licență : Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul dezvoltă competențe de intervenție în organizații, de la nivelul aplicării soluțiilor algoritmice (licență), la nivelul intervenției autonome, în situații noi, complexe sau deteriorate. Sunt formate, de asemenea competențe de consultanță şi consiliere în domeniul organizațional, pentru gestiunea resurselor umane, optimizarea adaptării profesionale şi promovarea stării de bine la locul de muncă.

 

Click aici pentru detalii