Adrian DĂNILĂ

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Adrian TRIFAN

Conferențiar universitar
Departamentul: Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Alexis DAJ

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Alina ITU

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Alina TURCULEȚ

Asistent universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
Ana ISPAS

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism servicii şi afaceri internaționale
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Citește mai mult
Ana-Maria CAZAN

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Anca ARMĂŞELU

Asistent universitar, doctor în fizică
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Anca MADAR

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Attila BOER

Conferențiar universitar 
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Citește mai mult
Aurel Ion CLINCIU

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregăritea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Bogdan POPA

profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Camelia TRUȚA

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Catalin MAICAN

Conferențiar universitar
Departamentul: Management și Informatică Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Cornelia COCAN

Lector universitar doctor
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Cornelia LAZĂR

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Daciana LUPU

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Dan FLOROIAN

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Dan NICULA

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Daniela POPA

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Daniela PORUMBU

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Doina USACI

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Elena BALINT

Profesor universitar
Departamentul de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ
Facultatea de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE

Citește mai mult
Elena Camelia MUȘAT

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
Elena COCORADĂ

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
Elena HELEREA

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.dr.ing.
Departamentul Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică şi Stiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Eugen IORDACHE

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsuratori terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
Florin DINULICĂ

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Florin SANDU

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie de Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Gabriel BRĂTUCU

Profesor universitar
Departamentul: Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Gheorghe PANA

Conferențiar universitar dr.ing.
Departamentul Electronică și Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Gheorghe TUDORAN

Lector universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Gheorghița DINCĂ

Profesor universitar, conducător de doctorat pe domeniul Finanțe
Departamentul Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Ioana ŞTEFAN

Asistent universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
Ioana TOPALĂ

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Ion BARBU

Conferențiar universitar
Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu
Facultatea Design de Produs şi Mediu

Citește mai mult
Ion VIȘA

Profesor universitar
Departamentul Design de produs, mecatronica şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu
Membru titular Academia de Stiinte Tehnice din Romania- ASTR

Citește mai mult
Iosif VOROVENCII

Profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor Și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Lia Elena ACIU

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Lidia GURĂU

Conferenţiar universitar
Departamentul de Prelucrare a lemnului şi designul produselor din lemn
Facultatea de Ingineria lemnului

Citește mai mult
Lidia MÂNDRU

Lector universitar
Departamentul de Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Liviu PERNIU

Conferentiar universitar
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
Facultatea Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

Citește mai mult
Lorand BALINT

Profesor universitar
Departamentul de Educație Fizică și Motricitate Specială
Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane

Citește mai mult
Luminița BAROTE

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Marina Viorela MARCU

Conferențiar universitar
Departamentul de Silvicultură, exploatări forestiere,
Amenajarea Pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Marius Sorin DINCĂ

Profesor universitar, conducător de doctorat în Finanțe
Departamentul Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Marius VOLMER

Conferentiar Dr.
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Mihaela VOINEA

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult
Mihai Daniel NIȚĂ

Conferențiar universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Mihai ROMANCA

Gradul didactic/Funcția de cercetare Prof.univ.dr.ing.
Departamentul Electronică şi Calculatoare
Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
Mihail-Ioan POP

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
Nicolae BOIAN

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului
Facultatea de Alimentație și Turism

Citește mai mult
Nicolae MARINESCU

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Oana Alina BOTA

Lector doctor univeristar
Departamentul de Psihologie, educație și pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și științele educației

Citește mai mult
Ramona HENTER

Lector universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea personalului didactic
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
Ramona LAPTEȘ

Lector universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Răzvan V. CÂMPU

Conferențiar universitar
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
Sorina BOTIȘ

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Tiberiu FORIS

Profesor universitar
Departamentul Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
Titus SUCIU

Lector universitar
Departamentul de finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
Toader PĂLĂȘAN

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Citește mai mult