ACIU Lia Elena

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
ARMĂŞELU Anca

Asistent universitar doctor
Departamentul de Inginerie electrică şi fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Citește mai mult
BĂLĂȘESCU Marius

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, turism-servicii și afaceri internaționale
Facultatea de Știinte economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
BALINT Elena

Profesor universitar
Departamentul de Educație fizică și motricitate specială
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Citește mai mult
BALINT Lorand

Profesor universitar
Departamentul de Educație fizică și motricitate specială
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Citește mai mult
BARBU Ion

Conferențiar universitar
Departamentul Design de produs, mecatronică şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu

Citește mai mult
BAROTE Luminița

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
BOER Attila

Conferențiar universitar 
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Citește mai mult
BOIAN Nicolae

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și managementul alimentației și turismului
Facultatea de Alimentație și turism

Citește mai mult
BOTIȘ Sorina

Conferențiar universitar
Departamentul de Finanțe, contabilitate și teorie economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
BRĂTUCU Gabriel

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism-servicii și afaceri internaționale
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
COCIAȘ Tiberiu

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
COMAN Simona

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
DĂNILĂ Adrian

Șef de lucrări universitar
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Citește mai mult
DINULICĂ Florin

Profesor universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
DRUMEA Cristina

Conferențiar universitar
Departamentul Finante, Contabilitate si Teorie Economica
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
FIRĂSTRĂU Ioana

Conferențiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor

Citește mai mult
FLOROIAN Laura

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
FORIS Tiberiu

Profesor universitar
Departamentul Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
IORDACHE Eugen

Conferențiar universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsuratori terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
ISPAS Ana

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, turism servicii şi afaceri internaționale
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Citește mai mult
ITU Alina

Conferențiar universitar
Departamentul Automatică și Informatică Aplicată
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
LAPTEȘ Ramona

Lector universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
LUPU Nicoleta

Lector doctor universitar
Departamentul de Psihologie și Științe ale Educației 
Facultatea de Psihologie și Științele educației

Citește mai mult
MACESANU Gigel

Conferențiar universitar
Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
MADAR Anca

Profesor dr.
Departamentul de Marketing, Turism Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MAICAN Catalin

Profesor universitar
Departamentul: Management și Informatică Economică
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MÂNDRU Lidia

Lector universitar
Departamentul de Management și informatică economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
MARCU Marina Viorela

Conferențiar universitar
Departamentul de Silvicultură, exploatări forestiere,
Amenajarea Pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
MARINESCU Nicolae

Profesor universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
MUȘAT Elena Camelia

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult
NICULA Dan

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
NIȚĂ Mihai Daniel

Profesor universitar
Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere

Citește mai mult
PERNIU Liviu

Conferentiar universitar
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
Facultatea Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

Citește mai mult
POP Mihail-Ioan

Șef de lucrări
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
POPA Bogdan

Profesor universitar
Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
SANDU Florin

Profesor universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie de Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
SUCIU Titus

Conferențiar universitar
Departamentul de finanțe, contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Citește mai mult
TESCAȘIU Bianca

Profesor universitar
Departamentul Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale
Facultatea Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TRIFAN Adrian

Profesor universitar
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Citește mai mult
TUDORAN Gheorghe

Șef lucrări
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Citește mai mult
VIȘA Ion

Profesor universitar
Departamentul Design de produs, mecatronica şi mediu
Facultatea Design de produs şi mediu
Membru titular Academia de Stiinte Tehnice din Romania- ASTR

Citește mai mult
VOLMER Marius

Conferentiar universitar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Citește mai mult
VOROVENCII Iosif

Profesor universitar
Departamentul Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor si măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Citește mai mult