BURADA Marinela

Profesor universitar
Departamentul de Lingvistică teoretică și aplicată
Facultatea de Litere

Contact:

B-dul/Str. Eroilor nr. 25 Brașov, Romania
Corp T, sala TP-16
Tel./Fax: +40 268 474 059;
E-mail: m.burada@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Lingvistică,
  • Lexicografie,
  • Discurs academic,
  • Comunicare interculturală

Publicații (selecție)

  • Burada, Marinela (2017) Joint Authorship: A Glimpse into some Local Practices of Merit Attribution. În M. Burada, O. Tatu & R. Sinu (ed.) 13th Conference on British and American Studies - Language Diversity in a Globalized World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pag. 198-216.
  • Burada, Marinela & Sinu, Raluca (2016) Research and Practice in Lexicography. Editura Universității Transilvania din Brașov.
  • Burada, Marinela & Sinu, Raluca (2015) Lexicografia în era informațională: câteva probleme. În Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (ed.) Lucrările celui de-al cincilea simpozion internațional de lingvistică. București: Editura Univers Enciclopedic Gold, pag. 424-440.
  • Burada, Marinela (2012) From Language Facts to Cultural Assumptions and Back: A Case Study. În Modernitate și interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. București: Editura Universității din București, pag. 87-95.
  • Burada, Marinela (2011) Bilingualism – A Variable in Investigating Language Contact: the Early History of English as a Case in Point. În Studii și cercetări lingvistice LXII, nr. 1, Bucureşti: Editura Academiei, pag. 31–42.