HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers

În anul 2021, Universitatea Transilvania din Brașov a aderat la principiile Cartei Europene a Cercetătorilor și Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor (C&C). UNITBV și-a asumat implementarea "HR Strategy for Researchers - HRS4R", prin reflectarea în politicile și practicile interne a celor 40 de principii ale Cartei și Codului European al Cercetătorilor. În anul 2021 UNITBV a aplicat pentru certificarea "HR Excellence in Research Award".

 

Documente:

Scrisoarea de asumare a principiilor Cartei si Codului
Raport 2022 - analiza internă
Analiza decalajelor
Lista de verificare OTM-R (Open, Transparent & Merit-based Recruitment of Researchers)
Planul de acțiune HRS4R
Raport 2022 privind analiza indicatorilor relevanți pentru implementarea ”Planului privind egalitatea de gen”