Taxe de şcolarizare valabile pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3000 RON/an  (Zi+FR)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 3000 RON/an (Zi)
Măsurători terestre și cadastru 3000 RON/an
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Ingineria lemnului

Licență 3000 RON/an (Zi + FR)
Masterat 3000 RON/an

 

Facultatea de Construcții

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 3000 RON/an
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3000 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an
Masterat Managementul afacerilor 4500 RON/an

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Licență 3000 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

Licență  EFS, SPM 3000 RON/an  (Zi)
Licență  KMS 3500 RON/an  (Zi)
Licență 3000 RON/an  (FR)
Masterat 3000 RON/an

 

Facultatea de Muzică

Licență Instrumente, Canto 5500 RON/an (Zi)
Licență Pedagogie Muzicală 3000 RON/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 RON/an
Masterat TAM 3000 RON/an
Masterat MELO 3000 RON/an (Zi)
Masterat MELO 3300 RON/an (IFR)

Facultatea de Medicină

Licență Medicină 6000 RON/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală
4500 RON/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie
4500 RON/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 RON/an (Zi)
Masterat 4000 RON/an

Facultatea de Litere

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Drept

Licență 3000 RON/an (Zi+FR)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 3000 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Formare psihopedagogică nivel I+II (IF)

Masterat 650 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

Masterat 1800 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

Masterat 1200 RON/an

Taxele de școlarizare se pot achita și prin virament bancar. Detalii aici.

 

 

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități pentru anul universitar 2018-2019

 

 

Tarife cazare în căminele studențeşti, anul universitar 2018 - 2019

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   215 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  215 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  345 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  345 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  150 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  345 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   345 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  345 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   215 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  365 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   365 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2019)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   60 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  20 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  40 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  50 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   225 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  225 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  355 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  355 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  160 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  355 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   355 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  355 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   225 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  375 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   375 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2019)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   60 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  25 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  45 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  55 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   220 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  220 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  350 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  350 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  155 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  350 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   350 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  350 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   220 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  370 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   370 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2019)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   60 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  20 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  40 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  50 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   225 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  225 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  355 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  355 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  160 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  355 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   355 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  355 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   225 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  375 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   375 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2019)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   60 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  25 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  45 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  55 RON / loc / zi

 

Căminul 16 - etajul 1 (tarife fără TVA)
Camera dublă în regim single– 80 lei/noapte
Camera cu 2 paturi (două persoane) – 130 lei/noapte
Apartament – 150 lei/noapte

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație