Taxe de şcolarizare valabile pentru anul universitar 2017-2018

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3000 RON/an  (Zi+FR)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 2800 RON/an (Zi+ID)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 2800 RON/an (Zi)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3000 RON/an (Zi)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 2800 RON/an (Zi)
Măsurători terestre și cadastru 3000 RON/an
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Ingineria lemnului

Licență 2800 RON/an (Zi + FR)
Masterat 2800 RON/an

 

Facultatea de Construcții

Licență 2800 RON/an (Zi)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 2800 RON/an (Zi)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 2800 RON/an (Zi)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 2800 RON/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 2800 RON/an
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3000 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an
Masterat Managementul afacerilor 4500 RON/an

Facultatea de Psihologie şi știinţele educaţiei

Licență 3000 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3000 RON/an

Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane

Licență  EFS, SPM 3000 RON/an  (Zi)
Licență  KMS 3500 RON/an  (Zi)
Licență 3000 RON/an  (FR)
Masterat 3000 RON/an

 

Facultatea de Muzică

Licență Instrumente, Canto 5500 RON/an (Zi)
Licență Pedagogie Muzicală 2800 RON/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 RON/an
Masterat TAM 2800 RON/an
Masterat MELO 3300 RON/an

 

Facultatea de Medicină

Licență Medicină 6000 RON/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală
4000 RON/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie
4500 RON/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 RON/an (Zi)
Masterat 4000 RON/an

Facultatea de Litere

Licență 2800 RON/an (Zi+ID)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Drept

Licență 2800 RON/an (Zi+FR)
Masterat 2800 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 2800 RON/an (Zi+ID)
Masterat 2800 RON/an

Formare psihopedagogică nivel I (IF)

Masterat 650 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

Masterat 1800 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

Masterat 1800 RON/an

Taxele de școlarizare se pot achita și prin virament bancar. Detalii aici.

 

 

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități pentru anul universitar 2017-2018

 

 

Tarife cazare în căminele studențeşti, anul universitar 2017 - 2018

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   180 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  180 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  315 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  315 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  115 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  115 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   315 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  315 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   180 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  350 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   350 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2018)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  15 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  30 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  40 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   190 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  190 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  325 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  325 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  125 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  125 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   325 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  325 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   190 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  360 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   360 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2018)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  18 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  35 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  45 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   185 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  185 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  320 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  320 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  120 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  120 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   320 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  320 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   185 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  355 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   355 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2018)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  15 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  30 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  40 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   190 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  190 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  325 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  325 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți bugetați cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți președinți ai comitetelor de cămin:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  125 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  125 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   325 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  325 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   190 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  360 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   360 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2018)

Studenți ai Universității Transilvania:   35 RON / loc / zi

Studenți ai altor universități:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  18 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  35 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  45 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație