SALCĂ ROTARU Cristina Mihaela

Conferențiar 
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact:

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax: +372.902.4544
Email:rotaruc@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • protecția mediului și dezvoltarea durabilă
  • protecția consumatorului
  • răspunderea contravențională
  • etica și deontologia universitară

Publicații (selecție):

  • Salcă Rotaru, C.M. (2023). Dreptul integrat al mediului. Partea generală. București: Editura ProUniversitaria. ISBN:978-606-261675-5.
  • Salcă Rotaru, C.M. (2022). The Challenges of Teaching Environmental Law – Short Analysis. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences, Law, Vol. 15(64) No. 2. https://doi.org/10.31926/but.ssl.2022.15.64.2.20.
  • Salcă Rotaru, C.M., Finger, D. C., Drăghici, C. (2023). Tools for the Adequate Application of the Environmental Legislation for the Waste Management. Proceedings of the 16th International Management Conference “Management and resilience strategies for a post-pandemic future”. Editura ASE, e-ISSN 2783 - 9214, DOI: 10.24818/IMC/2022/01.22.
  • Velter, V., Manea, L. & Salcă Rotaru, C.M. (2022). About ethics: A Scientometric reserch in Wos Core Collection (2011-2021). Etică și deontologie. 2(2), pp. 7-44. https://doi.org/10.52744/RED.2022.02.02.
  • Salcă Rotaru, C.M. (2018). Role of Ethics and Ethics Commissions in Quality Assurance in Romanian Higher Education. Quality Assurance Review for Higher Education, Vol. 8, No. 2. pp. 25 – 40, https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/3-SalcaRotaru-web.pdf.