ANDRONIC Maria Letiţia

Lector doctor
Departamentul de Finanțe contabilitate şi teorie economică
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Contact:

Strada Colina Univesrităţii nr. 1, Brașov, Romania
Corp A, sala AIII4
Tel./Fax: +40 268 419304
E-mail: letitia.andronic@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Finanțe publice,
  • Descentralizarea fiscală,
  • Buget şi trezorerie publică,
  • Asigurări şi reasigurări,
  • Finanțe corportatiste

Publicații (selecție)

  • Dincă, Marius Sorin; Dincă, Gheorghița şi Andronic, Maria Letiția (2016). Efficiency and Sustainability of Local Public Goods and Services. Case Study for Romania, Sustainability – Open Acces Journal publicat de către MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), revistă cu factor de impact 1,789, indexată în SCIE - Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters), SSCI - Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters), Web of Science (Thomson Reuters) şi alte baze de date şi servicii de arhivare precum: AGORA (FAO), CAB Abstracts (CABI), Current Contents – Social & Behavioral Sciences (Thomson Reuters), DOAJ, EconPapers, GeoBase (Elsevier), IDEAS, INSPEC (IET), Journal Citation Reports (Thomson Reuters), RePEc, Scopus (Elsevier), CLOCKSS (Digital Archive), e-Helvetica (Swiss National Library Digital Archive), ISSN 2071-1050, Vol. 8, Nr. 8, 760, doi: 10.3390/su8080760, http://www.mdpi.com/2071-1050/8/8/760/htm
  • Andronic, Maria Letiția (2015). Descentralizarea fiscală şi eficienţa cheltuielilor publice / Fiscal decentralization and the efficiency of public expenditures, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 322 pagini, ISBN 978-606-19-0503-4, http://www.unitbv.ro/press/Homepage/Subjectareas/Economicandlaw.aspx
  • Andronic (Brătulescu), Maria Letiția (2016). The Degree of Autonomy of the Romanian Local Public Expenditures, Revista recunoscută CNCSIS B+ Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Galaţi, ISSN 2065-0175 pentru ediţia printată şi ISSN 2067-340X pentru ediţia online, revistă indexată în bazele de date internaţionale DOAJ, EBSCO Publishing, RePEc, EconPapers, Ideas, Index Copernicus, Cabell’s Directories, University of Connecticut – Department of Economics and Genamics (din anul 2015, revista are un factor de impact de 0,1 potrivit Bazei de date RePEc), Volumul 12, Numărul 2, aprilie 2016, pp. 146-160, file:///C:/Users/HP%20ProBook/Downloads/3206-11634-1-PB.pdf
  • Dincă, Marius Sorin; Dincă, Gheorghița, Andronic, Maria Letiția şi Robu, Ioan Bogdan (2016). The Impact of Electoral Cycle Upon Local Public Expenditures in Case of Romanian Municipalities, Journal of Applied Economic Sciences, Craiova, CNCSIS B+, ISSN-L 1843 - 6110, ISSN 2393 - 5162, revistă indexată în bazele de date internaționale RePEc, CEEOL, EBSCO şi SCOPUS, Volumul XI, Numărul 8 (46), iarna 2016, pp. 1531-1541, http://cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES%20Winter%208(46)_online_last.pdf
  • Andronic (Brătulescu), Maria Letiția (2017). International Monetary Fund’s intervention during crisis in emerging countries. Case study of Argentina, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, revistă publicată la Editura Universității Transilvania din Braşov, CNCSIS B, indexată în bazele de date internaționale DOAJ, CABI, ProQuest Central, EBSCO Publishing DataBase, Series V: Economic Sciences, Volumul 10 (59), Numărul. 2, ISSN 2065-2194 (Print), ISSN 2065-2208 (CD-ROM), pp. 149-170. http://webbut.unitbv.ro/bulletin/Series%20V/2017/BULETIN%20I/17_ANDRONIC.pdf