TEREŞNEU Cornel Cristian

Conferențiar universitar
Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Contact:

B-dul Eroilor nr. 25, Brașov, Romania
Corp T, sala TI9
Tel./Fax: +40 268 477976 int. 109
E-mail: cteresneu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • sisteme de informații geografice/geodezice
  • prelucrarea automată a datelor geodezice
  • grafică asistată de calculator
  • informatică forestieră

Publicații (selecție)

  • Vasilescu, M.M., Tereşneu, C.C., Dinulică, F., Borz, S.A., 2017, A New Stem Volume Equation for Norway Spruce (Picea Abies (L.) Karst) Trees in Romania. Baltic Forestry, 23 (3): 626-635.
  • Vasilescu, M.M., Tereşneu, C.C., Dinulică, F., 2017, A rapid method for estimating the median diameter of the stem profile of Norway spuce (Picea abies Karst) trees. iForest-Biogeosciences anf Forestry, Vol. 10, No. 1, p. 328.
  • Tereşneu, C.C., Clinciu, I., Vasilescu, M.M., Biali, G., 2016, Using the GIS Tools for a sustainable forest management. Environmental Engineering and Management Journal, Iaşi, Vol.15, No.2, p.461-472.
  • Tereşneu, C.C., Vasilescu, M.M., 2015: Testing the accuracy of the GPS locations as a pre-requisite of forest cadastre related bordering issues. În Lucrările sesiunii ştiințifice naționale “Pădurea şi dezvoltarea durabilă”, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, (p.356-361).
  • Tereşneu, C.C., Vorovencii, I., Vasilescu, M.M., 2014: Statistical study on the accuracy of determining points coordinates in mountain forests from Bran-Brasov, Romania. In 14th SGEM Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Vol. 3, (pp. 893-900);