NIȚOIU Lorena Gabriela

Asistent universitar
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact:

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax:+40722349342
Email: lorena.nitoiu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • drept constencios constituțional
 • protecția juridică a drepturilor omului
 • drept penal
 • teoria generală a dreptului

Publicații:

 • Nițoiu, L. G. (2021). Constituționalizarea ramurii dreptului penal în România, Editura Universul Juridic, București, Biblioteca de Drept public, Tomul 15.
 • Nițoiu, L. G. (2017). Previzibilitatea și accesibilitatea normelor de drept penal în viziunea Curții Europene a Drepturilor Omului, în Conferința „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.Impactul asupra dreptului românesc”, București, 31 martie 2017, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, ISBN CD 978-606-39-0043-3.
 • Nițoiu, L. G., Barbu, S.G., Șaramet, O. (2015). Reglementarea constituțională a secretului corespondenței, ca drept fundamental din perspectiva unei viitoare revizuiri constitutionale, în Curierul Judiciar nr.10/2015, ISSN 1582-7526.
 • Nițoiu, L. G., Barbu, S.G. (2013). Notes and Proposals Regarding the Changes and Amendments to the Romanian Constitution – 2013, în South East European Journal of Political Science, Constitution and Constitutional Reform, vol. I, nr. 2, Bucharest;
 • Nițoiu, L. G., Epure, C.( (2009). Comentariu pe marginea Deciziilor nr.48/2007 şi 44/2008 pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție, în Revista de Drept Penal. Serie Nouă, Anul XVI nr.3;
 • Nițoiu, L. G. (2009).The rights of the person required on the basis of a european arrest warrant, în International Conference – Justice and Community Integration, second edition, Universitatea Transilvania din Braşov, 2009, ISSN 2066-8848;
 • Nițoiu, L. G., (2009). Exercising attorney ship in the European Union, în International Conference – Justice and Community Integration, second edition, Universitatea Transilvania din Braşov, , ISSN 2066-8848.