MANCIULEA Ileana Carmen

Șef lucrări dr.
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Contact:

B-dul/Str. Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp F, sala FI6
Tel./Fax: +40 268 473003
E-mail: i.manciulea@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • reciclarea deșeurilor de biomasă,
  • ecotoxicologie,
  • bioprocese utilizate in decontaminarea factorilor de mediu,
  • biocombustibili,
  • biofertilizatori

Publicații (selectie)

  • Manciulea, I., Dumitrescu, L., Bogatu, C., Draghici, C., Lucaci, D., Compost Based on Biomass Wastes Used as Biofertilizers or as Sorbents, in Visa I., Duta, A. (Eds.), Nearly Zero Energy Communities, Springer Proceedings in Energy, Springer International Publishing AG, 2018, 566-585.
  • Manciulea, I., Bogatu C., Dumitrescu, L., Draghici, C., Cu2+ Removal from Wastewaters by Using Compost as Sorbent, Environmental Engineering and Management Journal, 16(4), 2017, 779-792.
  • Manciulea, I., Coman, Gh., Tica, R., Dumitrescu, L., Badea, M., Teste Grila de Chimie Organica, Ediția a II-a revizuită și completată, ISBN 978-606-19-0881-3, Editura Universitǎţii Transilvania Braşov, 308 pg., 2017.
  • Drăghici C., Chirilă E., Coman Gh., Manciulea I., Pollution and Pollutants Analysis from Food and Environmental Samples, 2nd edition, (edited in Romanian, Poluarea şi analiza poluanţilor din produse alimentare şi din mediu, ISBN 978-606-19-0870-7, Editura Universitatii Trasilvania din Brasov, Brasov, 2016.
  • Dumitrescu L., Manciulea I., Zaha C., Sauciuc A., Recycling biomass waste to compost in Visa I., Duta, A. (Eds.), Sustainable Energy in the Built Environment - Steps Towards nZEB, Springer Proceedings in Energy, Springer International Publishing AG, 2014, 229-243.