MANCIULEA Ileana Carmen

Conferențiar dr.
Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea de Design de produs și mediu

Contact:

B-dul/Str. Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp F, sala FI6
Tel./Fax: +40 268 473003
E-mail: i.manciulea@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • reciclarea deșeurilor de biomasă,
  • ecotoxicologie,
  • bioprocese utilizate in decontaminarea factorilor de mediu,
  • biocombustibili,
  • biofertilizatori.

Publicații (selectie)

  • Manciulea I., Vasilescu A., Girotti S., Ferrari L., Protti M., Mercolini L., Dumitrescu L., Perniu D., Drăghici C. (2019) Massive open online courses (MOOCs) with open education resources for toxicology learning – drugs and pollutants as xenobiotics, Environmental Engineering and Management Journal, August 2019, Vol.18, No. 8, 1833-1842, FI=1,186 (din 2019), ISSN: 15829596
  • Coșniță M., Manciulea I., Cazan C., All-Waste Hybrid Composites with Waste Silicon Photovoltaic Module, Polymers, 12 (1), 53, FI=3,426 (din 2020); SRI=1,925, ISSN: 2073-4360
  • Manciulea, I., Dumitrescu, L., Bogatu, C., Draghici, C., Lucaci, D. (2018). Compost Based on Biomass Wastes Used as Biofertilizers or as Sorbents, in Visa I., Duta, A. (Eds.), Nearly Zero Energy Communities, Springer Proceedings in Energy, Springer International Publishing AG, 566-585.
  • Manciulea, I., Bogatu C., Dumitrescu, L., Draghici, C. (2017) Cu2+ Removal from Wastewaters by Using Compost as Sorbent, Environmental Engineering and Management Journal, 16(4), 2017, FI=1,334, 779-792.
  • Manciulea, I., Coman, Gh., Țică, R., Dumitrescu, L., Badea, M. (2017) Teste Grila de Chimie Organica, Ediția a II-a revizuită și completată, ISBN 978-606-19-0881-3, Editura Universitǎții Transilvania Braşov, 308 pagini.