NICOARĂ Dumitru

Profesor universitar
Departamentul de Inginerie Mecanică
Facultatea de Inginerie mecanică

Contact:

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, Romania
Corp N, sala NP1
Tel: +40 268 418992
E-mail: tnicoara@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • mecanica solidului
 • matematica aplicată
 • sisteme dinamice
 • vibratii mecanice
 • controlul și optimizarea sistemelor mecanice
 • metode numerice aplicate in inginerie

 

Publicații (selecție)

 • Nicoara Dumitru, Simularea și controlul sistemelor dinamice folosind MATLAB. Aplicații la sistemele mecanice, Editura:Editura Universitatii Transilvania din Brasov, ISBN 978-606-19-1179-0, 2019.
 • Nicoara Dumitru, Metode numerice in inginerie utilizand MATLAB, ISBN 978-606-19-0487-7, Editura Universitatii Transilvania Brasov, 2014.
 • Lupu, M., Nicoară D., Optimization of general planar multibody system, EUROMECH Colloquia Computer – Aided Optimization of Mechanical Systems, 23-27 february 2003, Institute of Applied Mechanics, University of Erlangen –Nűrenberg, Germany.
 • Nicoara, D.D; Munteanu, M.G, Contribution on the optimization of rotor-bearing systems, . Source: TOPICS AND TRENDS IN EXPERIMENTAL STRUCTURAL MECHANICS   Book Series: VDI BERICHTE    Volume: 1463    Pages: 369-374    Published: 1999, V D I-V D E - VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 39, W-40002 DUSSELDORF, GERMANY , IDS Number: BN60V ISSN: 0083-5560 ISBN: 3-18-091463-7.
 • D. NICOARA Pseudospectra and Riccati Equation for Practical Lyapunov Stability, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLVII LI (LIV), pag.491-497, 2005.