NEACŞU Nicoleta Andreea

Conferențiar universitar
Departamentul de Marketing, Turism-Servicii, Afaceri Internaţionale
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

Contact:

Colina Universităţii nr. 1, Brașov, Romania
Corp A, sala AI1
Tel./Fax: +40268419304
E-mail: andreea.neacsu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

 • siguranță alimentară/calitatea produselor alimentare,
 • designul şi estetica mărfurilor,
 • protecția consumatorilor,
 • marketing,
 • marketing strategic,
 • managementul calității,
 • calitatea mărfurilor

Publicații (selecție)

 • Madar A., Neacşu N.A. (2014) Quality management for products and services, Lambert Academic Publishing
 • Brătucu G., Palade (Zamfirache) Al., Madar A., Neacşu N. A., Boşcor D., Băltescu C. A. (2017) - Concurența pe piața serviciilor educaționale universitare din România și protecția drepturilor şi intereselor studenților, Revista Amfiteatru Economic, Volum: 19, nr. 45/2017
 • Neacşu N.A., Madar A. (2015) – Services quality in catering industry. Case study – Fores Restaurant Sinaia, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Volume XV, Issue 1/2015, pp. 577-580
 • Neacşu N.A., Băltescu C., Bălăşescu S., Boşcor D. – Influența elementelor de design şi estetică în alegerea îmbrăcămintei, Industria textilă, nr. 5/2017, pp. 375-379
 • Brătucu G., Băltescu C., Neacşu N.A., Boşcor D., Ţierean O.M., Madar A. (2017) - Approaching the Sustainable Development Practices in Mountain Tourism in the Romanian Carpathians, Sustainability 2017, 9(11), 2051; doi:10.3390/su9112051
 • Neacşu, A.N. (2012) - Designul şi estetica ambalajului – element de marketing, Ed. Universităţii “Transilvania” din Braşov
 • Brătucu G., Madar A., Neacşu N.A., Boşcor D., Băltescu C. - Rolul consilierii vocaționale a elevilor în valorificarea înclinațiilor profesionale ale acestora, Amfiteatru Economic, vol. 16, nr. 37/2014, pp. 1014-1025