FLORESCU Monica

Conferențiar universitar
Departamentul Disciplinelor Fundamentale, Profilactice Și Clinice
Facultatea de Medicină

Contact:

Str. Universitatii nr 1, Brașov, Romania
Corp C, Sala CI30
E-mail: florescum@unitbv.ro

Interese de cercetare:

  • studiul interacțiunilor biomoleculare la interfețe,
  • dezvoltarea biosenzorilor (nano) fără etichete ca instrument fiabil de detectare,
  • caracterizarea biofizică a biomaterialelor cu aplicații pentru materialele implantate.

Publicații (selecție):

  • N. Sandu, C. G. Chilom, M. David,M. Florescu*, (2020). Evaluation of the interaction of levothyroxine with bovine serum albumin using spectroscopic and molecular docking studies, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 18, 1-13. DOI: 10.1080/07391102.2020.1822919.
  • C. G. Chilom, M. David, M. Florescu*, (2020). Monitoring biomolecular interaction between folic acid and bovine serum albumin, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 230, 118074. DOI: 10.1016/j.saa.2020.118074.
  • I. Milosan, M. Florescu* et. al., (2020). Electrochemical Evaluation of Heat-Treated AISI 316 Stainless Steel in Solar Furnaces to be used as possible implant material, Materials, 13, 581; DOI:10.3390/ma13030581.
  • M. David, A. Serban, C. Radulescu, A.F. Danet, M. Florescu*, (2019). Bioelectrochemical evaluation of plant extracts with antioxidant capacity using gold nanozyme-based sensors, Bioelectrochemistry, 129, 124-134. DOI: 10.1016/j.bioelechem.2019.05.011.
  • M. David, M. M. Barsan, C. M.A. Brett, and M. Florescu*, (2018). Improved Glucose Label-Free Biosensor with Layer-by-Layer Architecture and Conducting Polymer poly(3,4-ethylenedioxythiophene), Sensors and Actuators B: Chemical, 255 3227–3234. DOI: 10.1016/j.snb.2017.09.149.