TEODORESCU-DRĂGHICESCU Horațiu

Profesor universitar
Departamentul de Inginerie Mecanică
Facultatea de Inginerie mecanică

Contact:

Str. Eroilor nr.25, Brașov, Romania
Corp N, sala NP3a
Tel./Fax: +40 268 418992
E-mail: draghicescu.teodorescu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Materiale compozite
  • Mecanica materialelor compozite
  • Testarea materialelor
 

Publicații (selecție)

  • Teodorescu-Draghicescu, H., Scutaru, M.L., Vlase, S. (2023). Finite-Element-Analysis-Based Study of a Failure Phenomenon in HDPE Pipes. Materials 2023, 16(21):6944. https://doi.org/10.3390/ma16216944
  • Stanciu, M.D., Cosnita, M., Cretu, N.C., Teodorescu-Draghicescu, H., Trandafir, M. (2022). Mechanical and Acoustic Properties of Alloys Used for Musical Instruments. Materials 2022, 15(15):5192. https://doi.org/10.3390/ma15155192
  • Stanciu, M., Teodorescu-Draghicescu, H., Rosca, I.C. (2021). Mechanical Properties of GFRPs Exposed to Tensile, Compression and Tensile-Tensile Cyclic Tests. Polymers 2021, 13,898. https://doi.org/10.3390/polym13060898
  • Motoc, D., Teodorescu-Draghicescu, H., Florea, D., Preda, I., Ispas, N. (2020). Insights into Mechanical and Thermal Properties of Additively Manufactured PLA Samples Triggered by Automotive Industry Demands. Mater. Plast. 57(4), 2020, 193-201. https://doi.org/10.37358/Mat.Plast.1964
  • Stanciu, M., Teodorescu-Draghicescu, H., Tamas, O., Terciu, O.M. (2020). Mechanical and Rheological Behaviour of Composites Reinforced with Natural Fibres. Polymers 2020, 12,1402. https://doi.org/10.3390/polym12061402