GAVRILĂ Cornel Cătălin

Şef lucrări 
Departamentul de Design de produs, mecatronică şi mediu
Facultatea Design de produs și mediu

Contact:

Str. Univesității nr. 1 Brașov, Romania
Corp F, sala FI7
Tel./Fax: +40 268 412921/136
E-mail: cgavrila@unitbv.ro

>Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Organe de maşini
  • mecanisme
  • infografică
  • modelare 3D

Publicații: (Selecție)

  • Velicu, D., Moldovean, Gh., Velicu, R., Gavrilă, C. C. Angrenaje hipoide. Calcul geometric şi de rezistenţă. Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2007. ISBN (10) 973-635-866-6; ISBN (13) 973-635-866-1.
  • Gavrilă, C.C., A Transversal Coupling 3D Modeling, În: Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume XII, (XXII) 2013, Oradea 2013, pag. 133 –136, ISBN 978-606-10-1084-4, CNCSIS clasa B+.
  • Lateş, M.T., Gavrilă, C.C., Friction Phenomenon In Polyamide – Steel Plate Front Face Type Contacts, În: Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume XIII, (XXIII) 2014, Oradea 2014, pag. 103 –106, ISBN 978-606-10-1276-3, CNCSIS clasa B+.
  • Gavrilă, C.C., Velicu, R., Virtual Modeling, Detail Design and FEM Analysis for a Testing Device, International Conference of Mechanical Engineering (ICOME 2015), October 8-9, 2015, Craiova, Romania; published in Applied Mechanics and Materials Vol. 823, Current Solutions in Mechanical Engineering page 3-6, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  • Velicu, R. Papuc, R., Gavrila, C. C., Popa, S. Experimental study on guide friction contribution in global power loss of a tooth chain transmission, The 13th International Conference on Tribology ROTRIB 2016, September 22-24, Galați, Romania, 2016 .