COMAN Simona

Șef lucr. dr. ing.
Departamentul Automatică și tehnologia informației
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Contact:

B-dul/Str. Mihai Viteazu nr. 5 Brașov, Romania
Corp V, sala VIII 9
Tel./Fax: +40 268 418836
E-mail: simona.coman@unitbv.ro