Medicină tradițională chineză

Programul de studii Masterat de Medicină Tradițională Chineză (în limba engleză) se derulează în parteneriat cu Universitatea de Medicină Tradițională Chineză din Beijing (China), o universitate de prestigiu în domeniu. Disciplinele de specialitate sunt predate de cadre didactice cu experiență în programele internaționale ale acestei universități. Prestigiul Universității de MTC din Beijing, unul dintre partenerii şi colaboratorii noştri, este recunoscut direct prin clasarea pe primul loc în ierarhia universităților de MTC din China.

Scopul acestui program de Masterat este de a aduce noi cunoştințe prin cercetarea în domeniul Medicinei Tradiționale Chineze. Principalele sale obiective sunt aplicarea principiilor medicinei bazate pe dovezi în domeniul Medicinei Tradiționale Chineze, concomitent cu dobândirea de cunoştințe asupra principiilor şi metodelor Medicinei Tradiționale Chineze. De asemenea, va permite studenților să evalueze prin cercetare beneficiile terapeutice ale Medicinei Tradiționale Chineze.

Programul se adresează studenților cu pregătire prealabilă în domeniul medicinei, cărora le oferă o motivație bine documentată şi o bază solidă pentru o implicare ulterioară în studiile de calificare în practica acupuncturii sau a altor metode terapeutice ale Medicinei Tradiționale Chineze.

Pregătirea masteranzilor se desfăşoară pe parcursul a 2 ani de studiu (4 semestre), numai la cursuri de zi. Activitățile didactice se derulează în sistem modular, disciplinele fiind organizate în module succesive de câte 2-3 săptămâni de predare intensivă, în conformitate cu numărul de ore prevăzut semestrial în planul de studiu, urmate de evaluare.