Inginerie geodezică

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie geodezică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a aparaturii topografice, geodezice și fotogrammetrice, de aplicare a metodelor specifice măsurătorilor terestre și cadastrului, de întocmire a documentațiilor topografice și cadastrale. La finalul celor patru ani de studii absolvenții pot alege diferite profesii pe care le conferă domeniul ingineriei geodezice.

 

Click aici pentru detalii