Construcții aerospațiale

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie aerospațială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în utilizarea aplicațiilor software pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei aerospațiale, proiectarea formei si evaluarea performanțelor, stabilității si manevrabilității aparatelor de zbor, proiectarea şi testarea elementelor structurii primare metalice şi compozite, proiectarea tehnologică, fabricația, planificarea și exploatarea sistemelor de fabricare, asigurarea exploatării aeroportuare în conformitate cu reglementările aeronautice internaționale și cu manualele de calitate. Obiectivul general al programului de studii: formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licență în domeniul ingineriei aerospațiale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic din țara noastră sau din străinătate.

 

Click aici pentru detalii

 

Accesează informațiile despre Modulul de pregătire psihopedagogică, Erasmus+, Centrul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă, Centrul de formare continuă sau despre Biroul de asigurare a calității.

didactic.unitbv.ro