Cibernetică, statistică și informatică economică

 

Domeniul de licențăîn care se încadreazăacest program de studii este Matematică. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc calități necesare practicării activității de predare a matematicii si informaticii în învățământul preuniversitar.

 

Click aici pentru detalii