Finanțe şi bănci

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este FINANȚE. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de administrare financiară a firmelor, de gestiune a impozitelor și taxelor, de analiză și previziune financiară a activității firmelor, de asigurări comerciale, precum și de management bancar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniile finanțelor firmei, finanțelor publice centrale și locale, instituțiilor publice, societăților de asigurări, băncilor și instituțiilor financiar-bancare.

 

Click aici pentru detalii

 

Accesează informațiile despre Modulul de pregătire psihopedagogică, Erasmus+, Centrul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă, Centrul de formare continuă sau despre Biroul de asigurare a calității.

didactic.unitbv.ro