Management(IF/ID)

 

Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind: elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației; identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT; aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.

 

Click aici pentru detalii