Ingineria şi protecția mediului în industrie

Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Ingineria Mediului. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente interdisciplinare care le permit ca, la finalizarea studiilor, să activeze în proiectarea, implementarea și managementul proceselor și tehnologiilor de depoluare, precum și în dezvoltarea de produse cu impact redus asupra mediului și în auditarea sistemelor de producție.

 

Click aici pentru detalii

 

Accesează informațiile despre Modulul de pregătire psihopedagogică, Erasmus+, Centrul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă, Centrul de formare continuă sau despre Biroul de asigurare a calității.

didactic.unitbv.ro