Limbi moderne aplicate

 

Planul de pregătire al programului de licență Limbi moderne aplicate limba franceză/ germană - limba engleză a fost conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România, obiectivele și profilul de competențe fiind dezvoltate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii. Programul de studii Limbi moderne aplicate are o durată a studiilor de 3 ani (180 de credite ECTS) și este structurat pe trei direcții fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria și practica traducerii, civilizație franceză/ germană/ engleză, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondență comercială), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană și instituții comunitare). Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de traducere și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie.

 

Click aici pentru detalii