Date si cifre tabel


18
facultăți


19526
studenți


100
programe
licență


74
programe
masterat


18
domenii de
studii doctorale


144
săli de lectură
și biblioteci


4

baze
sportive


7116

laboratoare


13
cămine
studențești


107
săli de curs
și seminar


735
cadre didactice

563
cadre
administrative

156
conducători
de doctorat

39
cercetători

441
studenți
doctoranzi

1
institut
de cercetare

30
centre de
cercetare


1
incubator tehnologic
și de afaceri19
servicii


22
structuri
suport

47
brevete
de invenție

1,95 mil.euro
buget&
proiecte granturi

136
proiecte
și granturi

1185
publicații WOS
2018-2019

308
teze de doctorat
2014-2019

34
proiecte
internaționale
2019

10
programe
internaționale

590
parteneriate
internaționale

12
afilieri
internaționale

77
companii
internaționale partenere4
centre culturale

10
proiecte culturale
pe an

200
evenimente
culturale pe an