CEEPUS

  •   • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998.
  •   • PARTICIPANȚI - La Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală - CEEPUS participă ţări din centrul şi sud - estul Europei: Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia, Universitatea din Prishtina, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – MEST, precum și Republica Moldova, începând cu anul universitar 2011-2012.

    REȚELE CEEPUS - O reţea CEEPUS este o structură interuniversitară în cadrul căreia mai multe universităţi din cel puţin două ţări diferite derulează un proiect comun.

    Orice cadru didactic al unei universităţi poate crea o reţea CEEPUS şi atunci instituţia de care aparţine devine coordonatorul reţelei sau poate adera la o reţea coordonată de o altă universitate participantă la Program şi atunci instituţia sa devine instituţie parteneră. Toate operaţiunile legate de crearea/gestionarea proiectelor CEEPUS şi de înscrierea pentru/acordarea burselor se derulează online, pe pagina de internet www.ceepus.info.

    Universitatea Transilvania din Brașov este membră în cadrul a 15 rețele CEEPUS.