Burse pentru susținerea mobilităților temporare externe destinate studenților de la ciclurile de licență și masterat

Programul se adresează studenților Universității Transilvania din Brașov care doresc să studieze sau să efectueze stagii de practică în țări din întreaga lume. Cuantumul lunar al burselor este de stabilit în funcție de distanță  până la locul de desfășuare a mobilității. Mai multe detalii se găsesc în anexa 6 din HCA nr.32 din 21 noiembrie 2017 disponibilă aici și în anexa 10  din HCA nr.42 din 6 iunie 2018 disponibilă aici. Instrucțiunea este disponibilă AICI.